لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات
1 محمد طالقانی m.taleghani454@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران استاد کارشناسی ارشد
2 رضا  عباسی r.abbasi@shahed.ac.ir دانشگاه شاهد استاد دکترا
3 مجتبي ناهيد mojtabanahid@alumni.ut.ac.ir دانشگاه قزوین دانشیار دکترا
4 رضا اسماعیل پور Esmaeilpour@guilan.ac.ir دانشگاه گیلان استاد کارشناسی ارشد
5 ابوالفضل  شاه ابادی shahabadia@gmail.com دانشگاه همدان استاد دکترا
6 جواد سخدری j.sakhdari@gmail.com دانشگاه تهران دانشیار دکترا
7 احمدرضا قاسمی ghasemiahmad@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
8 محسن ذبيحي جامخانه mohsenezabihi@gmail.com پردیس فارابی دانشگاه تهران استاد دکترا
9 ایوب محمدیان mohamadian@ut.ac.ir استاد دکترا
10 علی نقی مصلح شیرازی an_mosleh@yahoo.com عضو هیات علمی استاد دکترا
11 علیرضا عالی پور alipoor.alireza@yahoo.com دانشگاه علوم دریایی استاد دکترا
12 مرضيه احمدي marzieh.ahmady@gmail.com استاد دکترا
13 علي فريدزاد afaridzad@yahoo.com استاد دکترا
14 بابک شیرازی shirazi_b@yahoo.com عضو هیات علمی استاد دکترا
15 نجف الهیاری فرد allahyar@nigeb.ac.ir عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری استاد دکترا
16 داود  وحدت dvahdat@gmail.com پيام نور استادیار دکترا
17 مهرداد مدهوشی mmadhoshi@yahoo.com دانشگاه مازندران استاد دکترا
18 ناصر سیف اللهی naser_seifollahi@yahoo.com استاد دکترا
19 کیارش جهانپور jkiarash@yahoo.com استاد دکترا
20 امین پژوهش جهرمی amin.pazhouhesh@gmail.com دانشگاه صنعتی مالک اشتر استاد دکترا
21 علی  حاجی کتابی hajiketabi@yahoo.com علم و فرهنگ دانشیار دکترا
22 اصغر آقايي aghaee_1340@yahoo.com دانشگاه علوم انتظامي دانشیار دکترا
23 مهسا اسدي عزيزآبادي asadi.mahsa87@gmail.com آزاد صفادشت استاد دکترا
24 مهرداد گودرزوند چگيني goodarzvand@iaurasht.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران استاد دکترا
25 مریم عاشوری maryam.ashoori@gmail.com استاد کارشناسی ارشد
26 حسن صفرلو h.safarlou@gmail.com واحد مرکز همکاری های علمی بین المللی استاد دکترا
27 یاسر قاسمی نژاد yaserghn@gmail.com دانشگاه جامع امام حسین استاد دکترا
28 معصومه مداح masoumeh.maddah@gmail.com دانشگده مدیریت و اقتصاد دانشگاه میلان استاد دکترا
29 داود کیا کجوری davoodkia@yahoo.com آزاد چالوس استاد کارشناسی ارشد
30 منیره دیزجی mdizaji@yahoo.com استادیار، گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران، 09144037137 وmdizaji@yahoo.com وdizaji@iaut.ac.ir استاد دکترا
31 تورج صادقی Tooraj_sadeghi@yahoo.com گروه پژوهشي بازرگاني فردوسي مشهد استاد دکترا
32 عیسی ثمری esamari52@uma.ac.ir شهيد بهشتي استاد دکترا
33 مانی  آرمان maniarman59@gmail.com دانشگاه خلیج فارس استاد کارشناسی ارشد
34 عبدالرضا میری dr.ab_miri@yahoo.com آزاد اسلامی واحد قزوین استاد دکترا
35 رویا  آل عمران aleemran@iaut.ac.ir اقتصاد مدیریت و حسابداری استاد دکترا
36 محمد مهدوی مزده mazdeh@iust.ac.ir علم و صنعت ايران استاد دکترا
37 مجید محمدشفیعی ommsend@gmail.com گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان دانشیار دکترا
38 حسن دولتی hasan_savalan@yahoo.com دانشکده مدیریت استاد دکترا
39 آزاده عزیزی azizi.a2016@gmail.com استاد دکترا
40 سیده صدیقه جلال پور Jalalpour_sedigheh@yahoo.com آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات استاد دکترا
41 جلیل  غریبی jalil_int@yahoo.com دکتری سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
42 جواد سلطان زاده jsoltanzadeh@yahoo.com دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
43 Abdolhossein Karampour a_karampour2004@yahoo.com Malek Ashtar University of Technology دانشیار دکترا
44 غلامرضا ملک زاده rezamalekzadeh@yahoo.com علوم اداری و اقتصادی استاد دکترا
45 نقدعلی  علوی فرد naghdali.alavi@gmail.com فردوسي مشهد دانشیار دکترا
46 محمد فتحیان fathian@iust.ac.ir استاد دکترا
47 آرمان بهاری arman_bahari@aut.ac.ir دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد دکترا
48 میثم  شیرخدایی shirkhodaie@umz.ac.ir گروه مدیریت، دانشگاه مازندران استاد دکترا
49 سعید کیان پور s_kianpoor@pnu.ac.ir پیام نور دانشیار دکترا
50 محمد صالحی drsalehi@iausari.ac.ir دانشیار استاد دکترا
51 حبیب ولی زاده vhvh374@yahoo.com دانشگاه میسور هندوستان استاد دکترا
52 محسن اکبری akbarimohsen@gmail.com عضو هیات علمی استاد دکترا
53 محمد مهدی پایدار paydar@nit.ac.ir عضو هیات علمی استاد کارشناسی ارشد
54 الهام شاهمندی dr.shahmandi@gmail.com دانشگاه آزادنجف آباد استاد دکترا
55 منصور ثابتي sabeti.mansour@gmail.com تهران جنوب استاد دکترا
56 حسن خاکباز khakbaz@istt.ir - دانشیار دکترا
57 اميررضا کنجکاو منفرد monfared_55@yahoo.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
58 عباس خمسه khamseh1349@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی کرج استاد دکترا
59 هادی پورشافعی pourshafei@yahoo.com دانشگاه بیرجند استاد کارشناسی ارشد
60 اصغر مبارک asghar_mobarak@yahoo.com دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
61 جلال رضائي نور rezaeenoor@yahoo.com دانشگاه قم استاد کارشناسی ارشد
62 حمیدرضا  ایزدبخش h_izadbakhsh@yahoo.com خوارزمی- رشته مهندسی صنایع گرایش فناوری اطلاعات دانشیار دکترا
63 حمید شفیع زاده Shafizadeh11@gmail.com دانشگاه آزاد گرمسار استاد دکترا
64 محمدمهدی مهتدی mehdi.mohtadi@gmail.com مدیریت و برنامه ریزی راهبردی استاد دکترا
65 رضا بندریان bandarianr@ripi.ir پژوهشگاه صنعت نفت استاد دکترا
66 محسن رسولیان m_RSL@yahoo.com استاد دکترا
67 حسينعلي  حسن‌پور hahassan@ihu.ac.ir دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام استاد دکترا
68 احمدرضا سنجری arsk33@gmail.com دانشگاه تهران استاد دکترا
69 سيد علي نجومي ali.nojoumi@gmail.com وزارت بهداشت استاد دکترا
70 Alireza Motameni ar_motameni@yahoo.com Shahid Beheshti استاد دکترا
71 جليل خاوندکار khavand@iasbs.ac.ir تهران دانشیار دکترا
72 مصطفی دستمردی mdastmardi@yahoo.com - استاد دکترا
73 محمد حسين برخورداري sirmhb@gmail.com امیرکبیر استادیار دکترا
74 ناصر صفایی nsafaie@kntu.ac.ir عضو هیئت علمی استاد دکترا
75 علی حاجی غلام سریزدی A.hajigholam@modares.ac.ir پژوهشگر پسادکتری استاد کارشناسی ارشد
76 غلامرضا ملک زاده malekzadeh@um.ac.ir هیات علمی استاد دکترا
77 الهام امینی elham.amini62@gmail.com دانشگاه علوم پزشکی بم دانشیار دکترا
78 محمود همت فر dr.hematfar@yahoo.com عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد بروجرد استاد دکترا
79 فرانک  موسوی frnkmosavi@yahoo.com 1- استادیارگروه مدیریت آموزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران. استاد کارشناسی ارشد
80 احمد روشن pendar1234@gmail.com استاد دکترا
81 عباسعلی  رستگار A_rastgar@semnan.ac.ir دانشگاه سمنان استاد دکترا
82 عاطیه صفردوست atiyeh.safardoust@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی استاد کارشناسی ارشد
83 Somaieh Alavi somayeh_alavi61@yahoo.com استاد دکترا
84 احسانه نظری nazari.ehsaneh@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی استاد دکترا
85 داراب احمدوند darabav@yahoo.com دانشگاه علامه طباطبایی دانش آموخته دکترا
86 فاطمه پورکریم fpoorkarim@gmail.com دانشگاه سمنان دانشیار دکترا
87 محمد سليماني soleimani.mo@gmail.com معارف اسلامي و اقتصاد استاد دکترا
88 محمد حسن کارگر mhkargar@gmail.com دانشگاه تهران استاد دکترا
89 احمدعلی یزدان پناه aayazdanpanah@gmail.com گروه پژوهش‌های آماری و فناوری اطلاعات استاد دکترا
90 حسين نوروزي norouzi@khu.ac.ir خوارزمي استاد دکترا
91 ابراهیم رحیمی erahimi57@gmail.com پژوهشگاه شاخص پژوه دانشگاه اصفهان استاد دکترا
92 محمد جبرائیلی jabraily@gmail.com دانشگاه علوم پزشکی ارومیه استاد دکترا
93 علی توسلی Ali.tavasoli85@gmail.com دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
94 مهین رحیم پور rahimpour.m1987@gmail.com دانشگاه مازندران بابلسر دانشیار دکترا
95 محمدحسین رونقی mh_ronaghi@yahoo.com بخش مدیریت دانشگاه شیراز استادیار دکترا
96 افشین  همتا afshin_hamta@yahoo.com دانشگاه امیرکبیر دانشیار دکترا
97 عبدالمجيد سعادت‌نژاد a.m_saadat@yahoo.com دانشگاه آزاد- واحد تهران مرکزی دانشیار دکترا
98 احسان سوری ehsanjij@gmail.com دانشگاه اراک استاد دکترا
99 حمید رضا  شاملویی shamlouei@gmail.com استاد دکترا
100 مهدی هاشمی hashemi.mehdi@yahoo.com دانشگاه آزاد واحد نجف آباد دانشیار دکترا
101 ایمن  قاسمیان صاحبی iman.imanagment@yahoo.com دانشگاه تهران دانشیار دکترا
102 غلامرضا صفری parsa139192@yahoo.com دانشگاه ازاد اسلامی اسلامی واحدنورآباد ممسنی استاد دکترا
103 خلیل نوروزی K.noruzi@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
104 آفرين اخوان akhavan@sau.ac.ir استاد دکترا
105 کاوه لطفی lotfikia@gmail.com دانشگاه آزاد تهران دانشیار دکترا
106 مهدی محمدی mohamadi.me@fc.lu.ac.ir هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) استادیار دکترا
107 متین رشیدی آستانه m.managment65@gmail.com دانشگاه تهران استاد کارشناسی ارشد
108 محمدشریف شریف‌زاده sharifsharifzadeh@gmail.com دانشگاه تهران استاد کارشناسی ارشد
109 امیرعباس مهراد mehrad.amirabbas@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران دانشیار دکترا
110 حمید  هاشمی hashemihamid@yahoo.com جهاد دانشگاهی دانشیار دکترا
111 امیر محمد  فکور ثقیه amf@um.ac.ir علوم اداری و اقتصادی استاد دکترا
112 سید امیرهادی مینوفام minoofam@naiau.ac.ir استاد دکترا
113 رضا نقی زاده rezanaghizadeh@yahoo.com استاد دکترا
114 شیوا رزاق زاده shiva.razzaghzadeh@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل استاد دکترا
115 کوروس حمزه hamze@acecr.ac.ir جهاددانشگاهي دانشیار دکترا
116 حسنعلی آقاجانی aghajani@umz.ac.ir استاد دکترا
117 Mahdi  Kazemi Mehdykazemi@Gmail.Com University Of Sistan & Baluchestan استادیار دکترا
118 نعمت‌اله شیری nshiri82@gmail.com گروه کارآفرینی و توسعه روستایی استاد دکترا
119 محمدحسین دهقان mhdehghan2000@gmail.com استاد دکترا
120 حامد حیدری heidari@qiau.ac.ir دانشگاه علوم تحقیقات استاد دکترا
121 محمدرضا فرقانی Forghanimohammad@yahoo.com استاد دکترا
122 اسلام ناظمی nazemi@sbu.ac.ir دانشیار دکترا
123 محمدرضا فلاح mfallah83@gmail.com علوم انسانی استاد دکترا
124 داوود شیخی sheikhi54@yahoo.com دانشگاه پیام نور (محل کار) استاد دکترا
125 سعید قربانی sgh14@yahoo.com دانشگاه امام خمینی استاد دکترا
126 ياسمن اسدي yasamanasadi@gmail.com فنی و مهندسی استاد دکترا
127 نصراله جهانگرد jahangard@ito.gov.ir دانشیار دکترا
128 الله یار بیگی فیروزی beigi.firoozi1365@gmail.com هیات علمی دانشگاه پیام نور مربی کارشناسی ارشد
129 حمید راشدی hrashedi@ut.ac.ir استاد دکترا
130 حميد حنيفي hanifi123@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران دانشیار دکترا
131 حسن وکیلیان h.vakilian@atu.ac.ir استاد دکترا
132 عرفان شمس shams.erfan@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد دکترا
133 حامد  قادرزاده hamedar2002@yahoo.com استاد دکترا
134 مرضیه شاوردی marzieh_shaverdi@yahoo.com دانشگاه علم و صنعت ایران دانشیار دکترا
135 مجید حیدری mheydari@znu.ac.ir استاد دکترا
136 حسن محمد زاده مقدم m.s_accountant@yahoo.com عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استاد کارشناسی ارشد
137 محمدکاظم صیادی mk.sayadi@itrc.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات استاد دکترا
138 مصطفی بختیاروند m.bakhtiarvand@qom.ac.ir دانشگاه قم استاد کارشناسی ارشد
139 بهناز احمدوند behnazahmadvand@gmail.com استاد دکترا
140 محمد علی نسیمی ali_nassimi2002@yahoo.com گروه مدیریت بازرگانی، واحد تنکابن، داتشگاه آزاد اسلامی ،تنکابن، ایران استاد دکترا
141 محمد مقدسی m.moghadasi1364@gmail.com استاد دکترا
142 محمدجواد تقی پوریان jpouryan@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس استاد دکترا
143 عبدالله نعامی naami122@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب استاد دکترا
144 فرامرز محمدی پویا muhammadipouya@basu.ac.ir استاد دکترا
145 قاسم مصلحي moslehi@cc.iut.ac.ir مهندسی صنایع استاد دکترا
146 محسن خلیجی khalijimohsen@gmail.com استاد دکترا
147 مهدی فاتح راد fatehrm@sharif.edu استاد دکترا
148 مهدی حمزه‌پور tasnime110@yahoo.com امام صادق (ع) استاد کارشناسی
149 حمید رضائی rezaei.hamid66@gmail.com ازاداسلامی واحد علی اباد کتول دانشیار دکترا
150 سعید فرجام farjamsaeid59@gmail.com دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
151 عبد الرئوف صمدی میبدی samadi@umz.ac.ir استاد دکترا
152 محمد غفاری فرد ghaffary2@yahoo.com استاد دکترا
153 جعفر عباداله عموقین ebadollah2005@gmail.com دانشگاه قم استاد دکترا
154 قاسم  اسلامی gh.eslami@um.ac.ir استادیار دکترا
155 محمدصالح اولیاء owliams@gmail.com مهندسي صنايع استاد دکترا
156 محسن اعظمی m.aazami2012@gmail.com استاد دکترا
157 لیلا آندرواژ leila.andervazh@gmail.com استاد دکترا
158 محمدعلی مصطفی‌پور Mostafapour.ma@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول استاد دکترا
159 هاتف حاضری Hatef_hazeri@yahoo.com دانشگاه محقق اردبیلی استادیار دکترا
160 فاطمه ثقفی fsaghafi@ut.ac.ir دانشیار دانشگاه تهران دانشیار دکترا
161 علي کريم‌زاده ميبدي 4esdc@chmail.ir امام حسين ع استاد دکترا
162 آرش  شاهین shahinmailbox@yahoo.com دانشگاه اصفهان دانشیار دکترا
163 محمد شاکر اردکانی Mohammad.shaker64@gmail.com دانشگاه اردکان استادیار دکترا
164 رضا قاسمي يقين yaghin@aut.ac.ir استاد دکترا
165 بابك فرهنگ مقدم farhang@iust.ac.ir استاد دکترا
166 سید مهدی حسینی مطلق motlagh@iust.ac.ir علم و صنعت ایران دانشیار دکترا
167 ابراهیم تیموری Teimoury@iust.ac.ir علم و صنعت ايران دانشیار دکترا
168 سید مهدی حسینی سرخوش hosseini777@yahoo.com مالک اشتر استاد دکترا
169 حسام الدین  مدنی shmadani@gmail.com دانشگاه علوم و تحقيقات تهران دانشیار دکترا
170 Taybeh Abbasnejad t.abbasnejad@gmail.com University of Hormozga استادیار دکترا
171 هومن  اندامی h_ha@iust.ac.ir دانشگاه ملایر استاد دکترا
172 هدیه وجدانی h_vojdani@yahoo.com استاد دکترا
173 محمد قاسمی نامقی mghn2008@yahoo.com دانشگاه پیام نور تهران استاد دکترا
174 سید رضا میرعسکری r.miraskari@gmail.com استاد دکترا
175 مهتاب پورآتشی mah.pouratashi@gmail.com موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی استاد دکترا
176 مهتا میرمقتدایی mmoghtada@yahoo.com استاد دکترا
177 تست تستس gilaki@rooyesh.ir استاد کارشناسی ارشد
178 مصطفی فرخی استاد mostafafarokhy@gmail.com دانشگاه بیرجند استاد دکترا
179 ابراهیم معینی ebrmoeini@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشیار دکترا
180 یعقوب مهارتی a.khorakian@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم اداری و اقتصادی استاد دکترا
181 دکتر جعفریان h.jafariani@gmail.com دانشگاه بجنورد استاد دکترا
182 محسن شفیعی نیک آبادی mohsenshnaj@yahoo.com هیئت علمی و مدیر گروه مدیریت صنعتی دانشگاه سمنان استاد دکترا
183 حسین منتی mennati_h@yahoo.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی استاد دکترا
184 نجمه جوريان najmejooriyan@yahoo.com دانشگاه شهيد باهنر استاد کارشناسی ارشد
185 فرشته امین famin@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
186 سعید قانع Ghane_saeed@yahoo.com دانشگاه مسجدسلیمان استاد دکترا
187 مرضیه اسفندیاری m.esfandiari@eco.usb.ac.ir دانشگاه سیستان و بلوچستان استاد دکترا
188 سعید گرشاسبی فخر garshasebi.saeid@yahoo.com دانشگاه تبریز استاد دکترا
189 Seyed Hossein Siadat Siadat.hossein@gmail.com Shahid Beheshti دانشیار دکترا
190 ابوالفضل  باقری Abolfazl_ir@yahoo.com عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر استاد دکترا
191 محمود دهقان نیری mdnayeri@modares.ac.ir استاد دکترا
192 یوسف رمضانی d.ramezani@attar.ac.ir استاد دکترا
193 مجید کابلی majidkaboli@yahoo.com استاد دکترا
194 محمدرضا نظری nazari_eco@yahoo.com استاد دکترا
195 محمود مرادی m.moradi@guilan.ac.ir دانشگاه گیلان استاد دکترا
196 حسین عموزاد amoozad92@yahoo.com استاد دکترا
197 فخرالدین معروفی maroofif2900@gmail.com دانشگاه کردستان استاد کارشناسی ارشد
198 فرزان مجیدفر farzan.majidfar@gmail.com استاد دکترا
199 سهراب دل انگیزان sohrabdelangizan@gmail.com دانشگاه رازی کرمانشاه استاد دکترا
200 جلال رضائی نور j.rezaee@qom.ac.ir استادیار گروه مهندسی صنایع و مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه قم استادیار دکترا
201 محسن هاشمی‌نژاد hasheminejad7@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی استاد دکترا
202 حجت الله حمیدی h_hamidi@kntu.ac.ir عضو هیئت علمی استادیار دکترا
203 محسن افصحی mohsen.afsahi@gmail.com دانشگاه تربیت مدرس دانشیار دکترا
204 علیرضا  افشاری afshari@mshdiau.ac.ir استاد دکترا
205 حمیدرضا سلمانی مجاوری mazisalmani@yahoo.com دانشگاه علوم و تحقیقات تهران استاد دکترا
206 حسینعلی حسن پور hahassan0@yahoo.com جامع امام حسين (ع) استاد دکترا
207 مریم عاملی m.ameli@khu.ac.ir دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
208 غزاله مقدم g.moghadam@in.iut.ac.ir اداره پژوهش انتقال گاز استاد دکترا
209 محمدرضا زاهدی zahedy182@gmail.com دانشگاه صنعتی مالک اشتر استادیار دکترا
210 دکتر مهدی اجلی mehdiajalli2010@gmail.com دانشگاه تهران استاد دکترا
211 نسرین دسترنج ndastranj@gmail.com پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات استاد دکترا
212 مهدی مرادی mahdimoradi.83@gmail.com دانشگاه کاشان استاد دکترا
213 مسعود بنافی banafi@ut.ac.ir دانشگاه تهران دانشیار دکترا
214 سمیرا پور s.pour@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند استاد دکترا
215 احرام صفری e.safari@itrc.ac.ir استاد دکترا
216 مصطفی مظفری m_mozafari@sbu.ac.ir استاد دکترا
217 مصطفی  جهانگیر Mjahangir@varastegan.ac.ir گروه فناوری اطلاعات سلامت استاد دکترا
218 علی  مهرابی amehrabk@yahoo.com استاد دکترا
219 اعظم سازور azam.sazvar@gmail.com مازندران استاد دکترا
220 محمد آزادنیا azadnia@itrc.ac.ir استاد دکترا
221 محبوبه سلیمان پورعمران m.pouromran@gmail.com دانشگاه ازاد استاد دکترا
222 پرویز جباری p.jabbarei@gmail.com استاد دکترا
223 ف اا ABD.MOUSAVI@GMAIL.COM تتت استاد کارشناسی ارشد
224 رضا حسنوی r_hosnavi@yahoo.com دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر دانشیار دکترا
225 وحید خیابانی vahid.khiabani@mtsu.edu استاد دکترا
226 محمد غفاری m_gh261@yahoo.com پردیس فارابی-دانشکده مدیریت و حسابداری استاد دکترا
227 سعید مینایی minaee@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
228 داریوش پورسراجیان poursarrajian@yahoo.com استاد دکترا
229 سيد جمال الدين  محسني زنوزي sj.mzonouzi@urmia.ac.ir اقتصاد و مدیریت استاد کارشناسی ارشد
230 حسن  امامي haemami@sbmu.ac.ir دانشگاه شهيد بهشتي استاد دکترا
231 حامد حیدری hamed.16633@yahoo.com استاد دکترا
232 حسین عباسی اسفنجانی H.abbasi@pnu.ac.ir گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران استاد دکترا
233 فرنیا ضروری farnia.zaruri88@gmail.com استاد دکترا
234 حمیدرضا فلاح لاجیمی lajim1363@gmail.com استاد دکترا
235 حمید حصاری hhesariacc@yahoo.com موسسه آموزش عالی حکیمان دانشیار دکترا
236 سیدعلیرضا داوودی alirzd@yahoo.com دانشگاه آزاد خراسان رضوی استاد کارشناسی ارشد
237 سید سروش قاضی نوری ghazinoori@atu.ac.ir استاد دکترا
238 محمود باقری mahbagheri@ut.ac.ir دانشگاه لندن انگلستان استاد کارشناسی ارشد
239 علی اکبر آقاجانی aghajaniali@ut.ac.ir استاد دکترا
240 مصطفی صفدری رنجبر safdariranjbar921@atu.ac.ir دانشگاه علامه طباطبایی استاد کارشناسی ارشد
241 مجید زنجیردار zanjirdar08@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی استاد کارشناسی ارشد
242 محمد ارجمند m.arjmandi77@gmail.com استاد دکترا