فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Mendeley
1 سعید کیان پور s_kianpoor@pnu.ac.ir پیام نور دانشیار دکترا
2 محمدصالح اولیاء owliams@gmail.com مهندسي صنايع استاد دکترا
3 مریم عاشوری maryam.ashoori@gmail.com استاد کارشناسی ارشد
4 معصومه مداح masoumeh.maddah@gmail.com دانشگده مدیریت و اقتصاد دانشگاه میلان استاد دکترا
5 علیرضا عالی پور alipoor.alireza@yahoo.com دانشگاه علوم دریایی استاد دکترا
6 حسن خاکباز khakbaz@istt.ir - دانشیار دکترا
7 ابوالفضل  شاه ابادی shahabadia@gmail.com دانشگاه همدان استاد دکترا
8 محمد طالقانی m.taleghani454@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی( واحد رشت ) دانشیار دکترا
9 مهرداد گودرزوند چگيني goodarzvand@iaurasht.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران استاد دکترا
10 جلال رضائي نور rezaeenoor@yahoo.com دانشگاه قم استاد کارشناسی ارشد
11 سیده صدیقه جلال پور Jalalpour_sedigheh@yahoo.com آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات استاد دکترا
12 محسن اکبری akbarimohsen@gmail.com عضو هیات علمی استاد دکترا
13 مهسا اسدي عزيزآبادي asadi.mahsa87@gmail.com آزاد صفادشت استاد دکترا
14 امین پژوهش جهرمی amin.pazhouhesh@gmail.com دانشگاه صنعتی مالک اشتر استاد دکترا
15 یاسر قاسمی نژاد yaserghn@gmail.com دانشگاه جامع امام حسین استاد دکترا
16 مرضیه شاوردی marzieh_shaverdi@yahoo.com دانشگاه علم و صنعت ایران دانش آموخته دکترا
17 Alireza Motameni ar_motameni@yahoo.com Shahid Beheshti استاد دکترا
18 آرمان بهاری arman_bahari@aut.ac.ir دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد دکترا
19 نجف الهیاری فرد allahyar@nigeb.ac.ir عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری استاد دکترا
20 جواد سلطان زاده jsoltanzadeh@yahoo.com دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
21 کیارش جهانپور jkiarash@yahoo.com استاد دکترا
22 غلامرضا ملک زاده rezamalekzadeh@yahoo.com علوم اداری و اقتصادی استاد دکترا
23 اصغر مبارک asghar_mobarak@yahoo.com دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
24 عباس خمسه khamseh1349@gmail.com گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران. دانشیار دکترا
25 حمید شفیع زاده Shafizadeh11@gmail.com دانشگاه آزاد گرمسار استاد دکترا
26 جلیل  غریبی jalil_int@yahoo.com دکتری سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس دانش آموخته دکترا
27 حمید  هاشمی hashemihamid@yahoo.com جهاد دانشگاهی دانشیار دکترا
28 جعفر عباداله عموقین ebadollah2005@gmail.com دانشگاه قم استاد دکترا
29 علی نقی مصلح شیرازی an_mosleh@yahoo.com عضو هیات علمی استاد دکترا
30 جواد سخدری j.sakhdari@gmail.com دانشگاه تهران دانشیار دکترا
31 قاسم مصلحي moslehi@cc.iut.ac.ir مهندسی صنایع استاد دکترا
32 محمد سليماني soleimani.mo@gmail.com معارف اسلامي و اقتصاد استاد دکترا
33 اصغر آقايي aghaee_1340@yahoo.com دانشگاه علوم انتظامي دانشیار دکترا
34 محمدحسین رونقی mh_ronaghi@yahoo.com بخش مدیریت دانشگاه شیراز دانشیار دکترا
35 حبیب ولی زاده vhvh374@yahoo.com دانشگاه میسور هندوستان استاد دکترا
36 محمد صالحی drsalehi@iausari.ac.ir دانشیار استاد دکترا
37 حسن صفرلو h.safarlou@gmail.com موسسه آموزش عالی علم و فن ارومیه مربی دکترا
38 اميررضا کنجکاو منفرد monfared_55@yahoo.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
39 محمد حسين برخورداري sirmhb@gmail.com امیرکبیر استادیار دکترا
40 سيد علي نجومي ali.nojoumi@gmail.com وزارت بهداشت استاد دکترا
41 جليل خاوندکار khavand@iasbs.ac.ir تهران دانشیار دکترا
42 داوود شیخی sheikhi54@yahoo.com دانشگاه پیام نور (محل کار) استاد دکترا
43 امیر محمد  فکور ثقیه amf@um.ac.ir علوم اداری و اقتصادی استاد دکترا
44 الهام شاهمندی dr.shahmandi@gmail.com دانشگاه آزادنجف آباد استاد دکترا
45 میثم  شیرخدایی shirkhodaie@umz.ac.ir گروه مدیریت، دانشگاه مازندران استاد دکترا
46 محمد فتحیان fathian@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران استاد دکترا
47 رویا  آل عمران aleemran@iaut.ac.ir اقتصاد مدیریت و حسابداری استاد دکترا
48 مهرداد مدهوشی mmadhoshi@yahoo.com دانشگاه مازندران استاد دکترا
49 نقدعلی  علوی فرد naghdali.alavi@gmail.com فرهنگیان استادیار دکترا
50 حمیدرضا  ایزدبخش h_izadbakhsh@yahoo.com خوارزمی- رشته مهندسی صنایع گرایش فناوری اطلاعات دانشیار دکترا
51 داود  وحدت dvahdat@gmail.com پيام نور استادیار دکترا
52 داود کیا کجوری davoodkia@yahoo.com آزاد چالوس استاد کارشناسی ارشد
53 ناصر صفایی nsafaie@kntu.ac.ir عضو هیئت علمی استاد دکترا
54 علی  حاجی کتابی hajiketabi@yahoo.com علم و فرهنگ دانشیار دکترا
55 محمد مهدوی مزده mazdeh@iust.ac.ir علم و صنعت ايران استاد دکترا
56 عیسی ثمری esamari52@uma.ac.ir شهيد بهشتي استاد دکترا
57 مانی  آرمان maniarman59@gmail.com دانشگاه خلیج فارس استاد کارشناسی ارشد
58 تورج صادقی Tooraj_sadeghi@yahoo.com گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران استاد دکترا
59 اسلام ناظمی nazemi@sbu.ac.ir دانشیار دکترا
60 رضا اسماعیل پور Esmaeilpour@guilan.ac.ir دانشگاه گیلان استاد کارشناسی ارشد
61 عبدالرضا میری dr.ab_miri@yahoo.com آزاد اسلامی واحد قزوین استاد دکترا
62 محمد مهدی پایدار paydar@nit.ac.ir عضو هیات علمی استاد کارشناسی ارشد
63 منیره دیزجی mdizaji@yahoo.com دانشیار، گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران، 09144037137 وdr.dizaji@gmail.com وdizaji@iaut.ac.ir دانشیار دکترا
64 مجید محمدشفیعی ommsend@gmail.com گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان دانشیار دکترا
65 منصور ثابتي sabeti.mansour@gmail.com تهران جنوب استاد دکترا
66 مصطفی بختیاروند m.bakhtiarvand@qom.ac.ir دانشگاه قم استاد کارشناسی ارشد
67 عبدالمجيد سعادت‌نژاد a.m_saadat@yahoo.com دانشگاه آزاد- واحد تهران مرکزی دانشیار دکترا
68 علی توسلی Ali.tavasoli85@gmail.com دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
69 محسن ذبيحي جامخانه mohsenezabihi@gmail.com پردیس فارابی دانشگاه تهران استاد دکترا
70 مجتبي ناهيد mojtabanahid@alumni.ut.ac.ir دانشگاه قزوین دانش آموخته دکترا
71 احمدرضا قاسمی ghasemiahmad@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
72 بابک شیرازی shirazi_b@yahoo.com عضو هیات علمی استاد دکترا
73 رضا  عباسی r.abbasi@shahed.ac.ir دانشگاه شاهد استاد دکترا
74 حسن دولتی hasan_savalan@yahoo.com دانشکده مدیریت استاد دکترا
75 Abdolhossein Karampour a_karampour2004@yahoo.com Malek Ashtar University of Technology دانشیار دکترا
76 ناصر سیف اللهی naser_seifollahi@yahoo.com استاد دکترا
77 متین رشیدی آستانه m.managment65@gmail.com دانشگاه تهران استاد کارشناسی ارشد
78 امیرعباس مهراد mehrad.amirabbas@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران مربی دکترا
79 عاطیه صفردوست atiyeh.safardoust@gmail.com دانشگاه علامه طباطبائی دانشجو دکترا
80 ایوب محمدیان mohamadian@ut.ac.ir استاد دکترا
81 حسينعلي  حسن‌پور hahassan@ihu.ac.ir دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام استاد دکترا
82 ابراهیم رحیمی erahimi57@gmail.com پژوهشگاه شاخص پژوه دانشگاه اصفهان استاد دکترا
83 رضا بندریان bandarianr@ripi.ir پژوهشگاه صنعت نفت استاد دکترا
84 مهدی محمدی mohamadi.me@fc.lu.ac.ir هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) استادیار دکترا
85 خلیل نوروزی K.noruzi@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
86 مرضيه احمدي marzieh.ahmady@gmail.com استاد دکترا
87 علي فريدزاد afaridzad@yahoo.com دانشگاه علامه طباطبایی دانشیار دکترا
88 ایمن  قاسمیان صاحبی iman.imanagment@yahoo.com دانشگاه تهران دانشیار دکترا
89 آزاده عزیزی azizi.a2016@gmail.com استاد دکترا
90 الهام امینی elham.amini62@gmail.com دانشگاه علوم پزشکی بم دانشیار دکترا
91 حميد حنيفي hanifi123@yahoo.com گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران دانش آموخته دکترا
92 غلامرضا ملک زاده malekzadeh@um.ac.ir هیات علمی استاد دکترا
93 فاطمه پورکریم fpoorkarim@gmail.com دانشگاه سمنان دانشیار دکترا
94 احمدعلی یزدان پناه aayazdanpanah@gmail.com گروه پژوهش‌های آماری و فناوری اطلاعات استادیار دکترا
95 داراب احمدوند darabav@yahoo.com دانشگاه علامه طباطبایی دانش آموخته دکترا
96 مهین رحیم پور rahimpour.m1987@gmail.com دانشگاه مازندران بابلسر دانشیار دکترا
97 هادی پورشافعی pourshafei@yahoo.com دانشگاه بیرجند استاد کارشناسی ارشد
98 احسانه نظری nazari.ehsaneh@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی استاد دکترا
99 مهدی هاشمی hashemi.mehdi@yahoo.com دانشگاه آزاد واحد نجف آباد دانش آموخته کارشناسی ارشد
100 عباسعلی  رستگار A_rastgar@semnan.ac.ir دانشگاه سمنان دانشیار دکترا
101 احمد روشن pendar1234@gmail.com استاد دکترا
102 غلامرضا صفری parsa139192@yahoo.com دانشگاه ازاد اسلامی اسلامی واحدنورآباد ممسنی استادیار دکترا
103 محمدشریف شریف‌زاده sharifsharifzadeh@gmail.com دانشگاه تهران استاد کارشناسی ارشد
104 محمدمهدی مهتدی mehdi.mohtadi@gmail.com مدیریت و برنامه ریزی راهبردی استاد دکترا
105 محسن رسولیان m_RSL@yahoo.com استاد دکترا
106 افشین  همتا afshin_hamta@yahoo.com دانشگاه امیرکبیر دانشیار دکترا
107 مهدی ثقفی m.s_accountant@yahoo.com عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
108 احمدرضا سنجری arsk33@gmail.com دانشگاه تهران استاد دکترا
109 محمود همت فر dr.hematfar@yahoo.com عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد بروجرد استاد دکترا
110 علی حاجی غلام سریزدی A.hajigholam@modares.ac.ir پژوهشگر پسادکتری استادیار دکترا
111 محمد حسن کارگر mhkargar@gmail.com دانشگاه تهران استاد دکترا
112 Somaieh Alavi somayeh_alavi61@yahoo.com استاد دکترا
113 مصطفی دستمردی mdastmardi@yahoo.com - استاد دکترا
114 محمد جبرائیلی jabraily@gmail.com دانشگاه علوم پزشکی ارومیه استاد دکترا
115 کاوه لطفی کیا lotfikia@gmail.com عضو هیات علمی استادیار دکترا
116 محمدرضا فلاح mfallah83@gmail.com گروه مدیریت،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س) قم، ایران استاد دکترا
117 حامد حیدری heidari@qiau.ac.ir دانشگاه علوم تحقیقات استاد دکترا
118 فرانک  موسوی frnkmosavi@yahoo.com 1- استادیارگروه مدیریت آموزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران. استاد کارشناسی ارشد
119 حسين نوروزي norouzi@khu.ac.ir خوارزمي استاد دکترا
120 حمید رضا  شاملویی shamlouei@gmail.com استاد دکترا
121 احسان سوری ehsanjij@gmail.com دانشگاه اراک استاد دکترا
122 آفرين اخوان akhavan@sau.ac.ir دانشگاه علم وهنر دانشیار دکترا
123 سید امیرهادی مینوفام minoofam@naiau.ac.ir استاد دکترا
124 محمدکاظم صیادی mk.sayadi@itrc.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات استادیار دکترا
125 احرام صفری e.safari@itrc.ac.ir استاد دکترا
126 رضا نقی زاده rezanaghizadeh@yahoo.com استاد دکترا
127 سعید قربانی sgh14@yahoo.com دانشگاه امام خمینی استاد دکترا
128 شیوا رزاق زاده shiva.razzaghzadeh@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل استاد دکترا
129 نعمت‌اله شیری nshiri82@gmail.com گروه کارآفرینی و توسعه روستایی استاد دکترا
130 محمدحسین دهقان mhdehghan2000@gmail.com استاد دکترا
131 الله یار بیگی فیروزی beigi.firoozi1365@gmail.com هیات علمی دانشگاه پیام نور مربی دکترا
132 محمدرضا فرقانی Forghanimohammad@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد استادیار دکترا
133 حمید راشدی hrashedi@ut.ac.ir استاد دکترا
134 مهدی کاظمی Mehdykazemi@Gmail.Com shahid bahonar university of kerman دانشیار دکترا
135 حامد  قادرزاده hamedar2002@yahoo.com استاد دکترا
136 ياسمن اسدي yasamanasadi@gmail.com فنی و مهندسی استاد دکترا
137 عبد الرئوف صمدی میبدی samadi@umz.ac.ir استاد دکترا
138 محمدعلی مصطفی‌پور Mostafapour.ma@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول استاد دکترا
139 محمد غفاری فرد ghaffary2@yahoo.com استاد دکترا
140 سعید فرجام farjamsaeid59@gmail.com دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
141 محمد شاکر اردکانی Mohammad.shaker64@gmail.com دانشگاه اردکان استادیار دکترا
142 نصراله جهانگرد jahangard@ito.gov.ir دانشیار دکترا
143 مهدی حمزه‌پور tasnime110@yahoo.com امام صادق (ع) استاد کارشناسی
144 سید مهدی حسینی سرخوش hosseini777@yahoo.com مالک اشتر استاد دکترا
145 مهتا میرمقتدایی mmoghtada@yahoo.com استادیار، معماری و شهرسازی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی استادیار دکترا
146 حسین عظیمی h.azimi@znu.ac.ir عضو هیات علمی گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه زنجان دانشیار دکترا
147 هادی محمدی محمدی hm_mohamady@iauctb.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی استادیار دکترا
148 مهدی  معینی کیا M_moeinikia@uma.ac.ir استاد دکترا
149 هانیه هوشمند h_hooshmand66@yahoo.com قم مربی دکترا
150 هانیه  هوشمند eng.hooshmand@yahoo.com دانشگاه مربی کارشناسی ارشد
151 مریم محمودی nmahmoodi@hotmail.com تربیت مدرس استاد کارشناسی
152 نعمت رستمی مازوئی Nrostami60@gmail.com عضو هیا علمی استادیار دکترا
153 مهدی یوسفی نژاد عطاری mahdi108108@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب استاد کارشناسی
154 حمید رضائی rezaei.hamid66@gmail.com مؤسسه پردیسان فریدون کنار دانشیار دکترا
155 مصطفی کریمیان اقبال mkeghbal@yahoo.com استاد دکترا
156 ابراهیم عباسی abbasiebrahim2000@yahoo.com دانشیار دانشکده مالی، دانشگاه الزهرا استاد کارشناسی ارشد
157 امیررضا کنجکاو منفرد monfared@yazd.ac.ir دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد دانشیار دکترا
158 حامد  فضل الله تبار h.fazl@du.ac.ir دانشگاه دامغان دانشیار دکترا
159 زهره سبزیان پور zsabzianpour@yahoo.com دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشیار دکترا
160 محسن اکبری m.akbari2036@gmail.com دانشیار دکترا
161 امیربابک مرجانی bmarjani@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی استادیار دکترا
162 حسین عموزاد خلیلی amoozad92@yahoo.com استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران استادیار دکترا
163 محبوبه  نوری زاده m.nourizadeh@sharif.edu تهران - دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
164 مهرداد  حسینی شکیب mehrdadshakib@gmail.com,mehrdad.shakib@kiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دانشیار کارشناسی
165 سید مهدی خاکزادیان mehdi.khakzadian@gmail.com موسسه آموزش عالی پردیسان استاد دکترا
166 علیرضا معطوفی alirezamaetoofi@gmail.com دانشگاه گرگان/ مدیریت مالی و بیمه دانشیار دکترا
167 محمد جواد  صالحی javadsaleh@gmail.com مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی استادیار دکترا
168 ابوالفضل مؤمنی A.momeni83@yahoo.com دانشگاه گنبد کاووس استادیار دکترا
169 الهه مرندی Marandielaheh@gmail.com دانشگاه الزهرا استادیار دکترا
170 بهناز احمدوند behnazahmadvand@gmail.com مرکز سیاستگذاری علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استاد دکترا
171 حسین تقوی taqavi2004@gmail.com مدیریت اموزشی و عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی دانشیار دکترا
172 رضا محمدپور mohammadpour.r@ut.ac.ir دانشگاه آفاق اروميه استادیار دکترا
173 سیدمجتبی حسین‌ زاده یوسف آباد smhosseinzadeh@ut.ac.ir دانشگاه ایرانیان استادیار دکترا
174 فاطمه ثقفی fsaghafi@ut.ac.ir دانشیار دانشگاه تهران دانشیار دکترا
175 شهرام هاشمی نیا hashemnia_sh2877@yahoo.com دانشگاه شهید بهشتی استادیار دکترا
176 مهدی زیودار mehdizivdar@entp.usb.ac.ir دانشگاه سیستان و بلوچستان استاد کارشناسی
177 سعید غفاری ghaffari130@yahoo.com استاد دکترا
178 حسین منتی mennati_h@yahoo.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی استاد دکترا
179 عبدالرحمن حائری ahaeri@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران استاد دکترا
180 فرزاد نوبخت nobakht.farzad@uma.ac.ir دانشگاه محقق اردبیلی دانشیار دکترا
181 محمدسعید  احمدی ghavaghy57@gmail.com دانشگاه فرهنگیان استاد کارشناسی
182 لیلا آندرواژ leila.andervazh@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خرمشهر استاد دکترا
183 مهدی نخعی‌نژاد m.nakhaeinejad@yazd.ac.ir دانشگاه یزد استادیار دکترا
184 محمدرضا زاهدی zahedy182@gmail.com دانشگاه صنعتی مالک اشتر دانشیار دکترا
185 مرتضی صامتی msameti@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان استاد دکترا
186 کامران فیضی kamfeizi@yahoo.com دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
187 هومن شبابی hooman-shababi@rahedanesh.ac.ir عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی- غیر دولتی راه دانش بابل، ایران استادیار دکترا
188 حمیدرضا وزیری گهر Hr.vazirigohar@gmail.com دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
189 آیت اله ممیز amomayez@ut.ac.ir تهران استاد کارشناسی
190 حکیمه نیکی اسفهلان hakimehn@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادیشهر استادیار دکترا
191 سید اکبر  نیلی پور طباطبایی akbarnilipour@yahoo.com دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان دانشیار کارشناسی
192 جلال نوری jalalnouri@yahoo.com دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی استادیار دکترا
193 جلیل دلخواه Marketerman@gmail.com دانشگاه تربیت مدرس استادیار دکترا
194 مهرداد احمدی کمرپشتی Mehrdad.ahmadi.k@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار استادیار دکترا
195 بابک حاجی کریمی hajikarimibabak@gmail.com دانشگاه آزاد ابهر استاد کارشناسی
196 فواد مکوندی foad.makvandi@iau.ac.ir استادیار دکترا
197 مرتضی مرادی Morteza_moradi@pnu.ac.ir دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور دانشیار دکترا
198 محمد جعفری jafari.moh@lu.ac.ir دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران استاد کارشناسی ارشد
199 سعید رمضان‌زاده ramezan.s@gmail.com دانشکده منابع سازمانی، دانشگاه علوم انتظامی امین استادیار دکترا
200 محسن  مطیعی motiei@atu.ac.ir استادیار گروه مدیریت فناوری و کارآفرینی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی استادیار دکترا
201 امیر اخوان فر a.akhavanfar@pnu.ac.ir هیئت علمی استاد دکترا
202 رضا عباسی rezaabasi2003@yahoo.com عضو هیات علمی دانشگاه شاهد استادیار دکترا
203 محمد موسی خانی mosakhani@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد کارشناسی
204 محسن شفیعی نیک آبادی mohsenshnaj@yahoo.com هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه سمنان دانشیار دکترا
205 علی صحبت‌لو ali.sohbatlou61@gmail.com دانشگاه فرهنگیان زنجان استادیار دکترا
206 فریدون امیدی iauomidi@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی استادیار دکترا
207 مهران کشتکار mkhkmphd90@gmail.com دانشگاه عالی دفاع ملی استاد کارشناسی
208 شهاب  عاملیان shahab_amelian@yahoo.com استاد دکترا
209 مصطفی  یوسفی طزرجان yousofi@uast.ac.ir دانشگاه جامع علمی‌کاربردی دانشیار 3
210 محمد صالحی Drsalehi.ya@gmail.com دانشیار دکترا
211 یاسر معرب yassermoarab@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد کارشناسی ارشد
212 محمد غفورنیا m_ghafournian@yahoo.com دانشگاه هرمزگان استادیار دکترا
213 زعیمه نعمت‌الهی nematolahi@pgu.ac.ir دانشگاه خلیج فارس استاد دکترا
214 محمدجواد ارشادی ershadi@irandoc.ac.ir پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) استاد دکترا
215 هاتف حاضری Hatef_hazeri@yahoo.com دانشگاه محقق اردبیلی استادیار دکترا
216 علي کريم‌زاده ميبدي 4esdc@chmail.ir امام حسين ع استاد دکترا
217 آرش  شاهین shahinmailbox@yahoo.com دانشگاه اصفهان دانشیار دکترا
218 ابراهیم تیموری Teimoury@iust.ac.ir علم و صنعت ايران دانشیار دکترا
219 سید مهدی حسینی مطلق motlagh@iust.ac.ir علم و صنعت ایران دانشیار دکترا
220 رضا قاسمي يقين yaghin@aut.ac.ir استاد دکترا
221 بابك فرهنگ مقدم farhang@iust.ac.ir استاد دکترا
222 هدیه وجدانی h_vojdani@yahoo.com استاد دکترا
223 Taybeh Abbasnejad t.abbasnejad@gmail.com University of Hormozga استادیار دکترا
224 محمد قاسمی نامقی mghn2008@yahoo.com دانشگاه پیام نور مشهد استاد دکترا
225 هومن  اندامی h_ha@iust.ac.ir دانشگاه ملایر استاد دکترا
226 حسام الدین  مدنی shmadani@gmail.com دانشگاه علوم و تحقيقات تهران دانشیار دکترا
227 مهتاب پورآتشی mah.pouratashi@gmail.com موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی استاد دکترا
228 سید رضا میرعسکری r.miraskari@gmail.com استاد دکترا
229 تست تستس gilaki@rooyesh.ir استاد کارشناسی ارشد
230 حسنعلی آقاجانی aghajani@umz.ac.ir استاد دکترا
231 مصطفی فرخی استاد mostafafarokhy@gmail.com دانشگاه بیرجند استاد دکترا
232 ابراهیم معینی ebrmoeini@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشیار دکترا
233 یعقوب مهارتی a.khorakian@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم اداری و اقتصادی استاد دکترا
234 دکتر جعفریان h.jafariani@gmail.com دانشگاه بجنورد استاد دکترا
235 مرضیه اسفندیاری m.esfandiari@eco.usb.ac.ir دانشگاه سیستان و بلوچستان استاد دکترا
236 سعید گرشاسبی فخر garshasebi.saeid@yahoo.com دانشگاه تبریز استاد دکترا
237 سعید قانع Ghane_saeed@yahoo.com دانشگاه مسجدسلیمان استاد دکترا
238 فرشته امین famin@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
239 نجمه جوريان najmejooriyan@yahoo.com دانشگاه شهيد باهنر استاد کارشناسی ارشد
240 Seyed Hossein Siadat Siadat.hossein@gmail.com Shahid Beheshti دانشیار دکترا
241 محمود دهقان نیری mdnayeri@modares.ac.ir استاد دکترا
242 ابوالفضل  باقری Abolfazl_ir@yahoo.com عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر استاد دکترا
243 یوسف رمضانی d.ramezani@attar.ac.ir استادیار دکترا
244 فخرالدین معروفی maroofif2900@gmail.com دانشگاه کردستان استاد کارشناسی ارشد
245 مجید کابلی majidkaboli@yahoo.com استاد دکترا
246 محمدرضا نظری nazari_eco@yahoo.com استاد دکترا
247 محمود مرادی m.moradi@guilan.ac.ir دانشگاه گیلان استاد دکترا
248 محسن هاشمی‌نژاد hasheminejad7@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی استاد دکترا
249 فرزان مجیدفر farzan.majidfar@gmail.com استاد دکترا
250 جلال رضائی نور j.rezaee@qom.ac.ir استادیار گروه مهندسی صنایع و مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه قم استادیار دکترا
251 سهراب دل انگیزان sohrabdelangizan@gmail.com دانشگاه رازی کرمانشاه استاد دکترا
252 علیرضا  افشاری afshari@mshdiau.ac.ir استاد دکترا
253 محسن افصحی mohsen.afsahi@gmail.com دانشگاه تربیت مدرس دانشیار دکترا
254 مریم عاملی m.ameli@khu.ac.ir دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
255 غزاله مقدم g.moghadam@in.iut.ac.ir اداره پژوهش انتقال گاز استاد دکترا
256 حمیدرضا سلمانی مجاوری mazisalmani@yahoo.com دانشگاه علوم و تحقیقات تهران استاد دکترا
257 حجت الله حمیدی h_hamidi@kntu.ac.ir عضو هیئت علمی استادیار دکترا
258 حسینعلی حسن پور hahassan0@yahoo.com جامع امام حسين (ع) استاد دکترا
259 مهدی مرادی mahdimoradi.83@gmail.com دانشگاه کاشان استاد دکترا
260 دکتر مهدی اجلی mehdiajalli2010@gmail.com دانشگاه تهران استاد دکترا
261 نسرین دسترنج ndastranj@gmail.com پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات استاد دکترا
262 سمیرا پور s.pour@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند استاد دکترا
263 مسعود بنافی banafi@ut.ac.ir دانشگاه تهران دانشیار دکترا
264 اعظم سازور azam.sazvar@gmail.com مازندران استاد دکترا
265 مصطفی مظفری m_mozafari@sbu.ac.ir استاد دکترا
266 مصطفی  جهانگیر Mjahangir@varastegan.ac.ir گروه فناوری اطلاعات سلامت استاد دکترا
267 محمد آزادنیا azadnia@itrc.ac.ir استاد دکترا
268 علی  مهرابی amehrabk@yahoo.com استاد دکترا
269 پرویز جباری p.jabbarei@gmail.com استاد دکترا
270 محمد مقدسی m.moghadasi1364@gmail.com استاد دکترا
271 رضا حسنوی r_hosnavi@yahoo.com دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر دانشیار دکترا
272 ف اا ABD.MOUSAVI@GMAIL.COM تتت استاد کارشناسی ارشد
273 محبوبه سلیمان پورعمران m.pouromran@gmail.com دانشگاه ازاد استاد دکترا
274 سعید مینایی minaee@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
275 محمد غفاری m_gh261@yahoo.com پردیس فارابی-دانشکده مدیریت و حسابداری استاد دکترا
276 وحید خیابانی vahid.khiabani@mtsu.edu استاد دکترا
277 داریوش پورسراجیان poursarrajian@yahoo.com استاد دکترا
278 سيد جمال الدين  محسني زنوزي sj.mzonouzi@urmia.ac.ir اقتصاد و مدیریت استاد کارشناسی ارشد
279 حسین عباسی اسفنجانی H.abbasi@pnu.ac.ir گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران استاد دکترا
280 حامد حیدری hamed.16633@yahoo.com استاد دکترا
281 حسن  امامي haemami@sbmu.ac.ir دانشگاه شهيد بهشتي استاد دکترا
282 حمید حصاری hhesariacc@yahoo.com دیوان محاسبات خراسان شمالی استادیار دکترا
283 فرنیا ضروری farnia.zaruri88@gmail.com استاد دکترا
284 سیدعلیرضا داوودی alirzd@yahoo.com دانشگاه آزاد خراسان رضوی استاد کارشناسی ارشد
285 حمیدرضا فلاح لاجیمی lajim1363@gmail.com استاد دکترا
286 علی اکبر آقاجانی aghajaniali@ut.ac.ir استاد دکترا
287 محمود باقری mahbagheri@ut.ac.ir دانشگاه لندن انگلستان استاد کارشناسی ارشد
288 مصطفی صفدری رنجبر safdariranjbar921@atu.ac.ir دانشگاه علامه طباطبایی استاد کارشناسی ارشد
289 سید سروش قاضی نوری ghazinoori@atu.ac.ir استاد دکترا
290 مجید زنجیردار zanjirdar08@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی استاد کارشناسی ارشد
291 محمد ارجمند m.arjmandi77@gmail.com استاد دکترا
292 عبدالله نعامی naami122@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب استاد دکترا
293 محمد علی نسیمی ali_nassimi2002@yahoo.com گروه مدیریت بازرگانی، واحد تنکابن، داتشگاه آزاد اسلامی ،تنکابن، ایران استاد دکترا
294 محسن خلیجی khalijimohsen@gmail.com استاد دکترا
295 مهدی فاتح راد fatehrm@sharif.edu دانشگاه صنعتی شریف استاد دکترا
296 محمدجواد تقی پوریان jpouryan@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس استاد دکترا
297 مجید حیدری mheydari@znu.ac.ir دنشگاه زنجان استادیار دکترا
298 فرامرز محمدی پویا muhammadipouya@basu.ac.ir استاد دکترا
299 محسن اعظمی m.aazami2012@gmail.com استاد دکترا
300 علی دلشاد alidelshad@yazd.ac.ir دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری استادیار دکترا
301 علی داوری ali_davari@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
302 فضل اله طالبی کهدوئی talebifaz@gmail.com دانشگاه خوارزمی استاد کارشناسی
303 وحید شرفی v.sharafi@hmu.ac.ir گروه مدیریت دانشگاه حضرت معصومه(س) استادیار دکترا
304 رضا  صالح زاده r.salehzadeh99@yahoo.com دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی استادیار دکترا
305 منصوره حورعلی hourali@yahoo.com دانشگاه پیام نور سمنان استاد کارشناسی
306 داوود نعمتی انارکی dna585@gmail.com دانشیار کارشناسی ارشد
307 مرتضی پرهیزکار parhizkar.morteza@gmail.com مربی کارشناسی ارشد
308 رضا شریعت sh_r235@yahoo.com دانش آموخته دکترا
309 نجم الدین یزدی najmoddin.yazdi@sharif.edu استادیار دکترا
310 عاطفه ذوالفقاری a_zolfaghari@ut.ac.ir - استاد دکترا
311 جواد سلطان زاده j.soltanzadeh@umz.ac.ir استادیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران استادیار دکترا
312 اسماعیل میرزایی esmailmirzaei@gmail.com علوم پزشکی شیراز استادیار دکترا
313 محمود دی پیر mdeypir@gmail.com استاد دانشیار دکترا
314 مریم  بیانی maryam.bayani.un@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان دانشیار دکترا
315 محمدرسول الماسی‌فرد Almasifard@gmail.com دانشیار کارشناسی ارشد
316 علیرضا اسفندیاری ali.isfandyari@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی علی اباد کتول استاد دکترا
317 ابوالقاسم  علی بیکی a_alibaiky@yahoo.com استادیار دکترا
318 حمزه علی نورمحمدی nourmohammadi.h@gmail.com هیات علمی استاد دکترا
319 کوروس حمزه hamze@acecr.ac.ir جهاددانشگاهي دانشیار دکترا
320 علی کریمی خوزانی alikarimikhozani@gmail.com پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی استادیار دکترا
321 حبیب‌ا...  کیانی dr.kiani90@gmail.com دانشگاه علامه طباطبائی استادیار دکترا
322 قاسم  اسلامی gh.eslami@um.ac.ir استادیار دکترا
323 کاوه خلیلی دامغانی kaveh.khalili@gmail.com تهران جنوب استاد دکترا
324 محمد احسانی فر DrEhsanifar1980@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران استاد دکترا
325 سید محمد رضا حسینی m_hosseini@aliabadiau.ac.ir استادیار دکترا
326 فاطمه نورشرق noorsharghf@yahoo.com استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد استادیار دکترا
327 سهیلا زرین جوی الوار dr.zarinjoy.s@gmail.com دانشگاه آزادآبادان استادیار کارشناسی
328 ماهرخ مختاران m_mokhtaran@yahoo.com استادیار دکترا
329 شهرام جمالی jamali@uma.ac.ir دانشگاه محقق اردبیلی استاد دکترا
330 شهناز   پیروزفر sh_piroozfar@azad.ac.ir -- استادیار دکترا
331 حمید رضا  وکیلی فرد Vakilifard.phd@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران استاد کارشناسی ارشد
332 زهرا نادعلی پور nadalipour.z@gmail.com استادیار گروه گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران استادیار دکترا
333 محمود نشاطی m_neshati@sbu.ac.ir دانشگاه صنعتی شریف استادیار دکترا
334 عرفان شمس shams.erfan@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد دکترا
335 ابراهیم نظری فرخی e60_itmgtn@yahoo.com استادیار دکترا
336 حميد رضا كردلويي Hamidreza.kordlouie@gmail.com دانشگاه آزاد قشم استاد کارشناسی ارشد
337 سید محمدجواد میرزاپور mirzapour@aut.ac.ir استادیار دکترا
338 مهدی  سخائی نیا sakhaei@basu.ac.ir گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه بوعلی سینا، همدان استاد دکترا
339 پیمان حاجی زاده p.hajizade@gmail.com دانشگاه علامه طباطبائی استادیار دکترا
340 حسن وکیلیان h.vakilian@atu.ac.ir استاد دکترا
341 مریم تقوایی یزدی m_taghvaeeyazdi@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری استاد کارشناسی
342 منوچهر مکی Makky_ut@yahoo.com طبرستان چالوس استاد دکترا
343 رسول  ثانوی فرد Dr.sanavifard@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی استاد کارشناسی
344 محمدجواد ارشادی mjershadi@gmail.com دانشیار دکترا
345 Faried khoshalhan khoshalhan@kntu.ac.ir khaje Nasiroddin Toosi دانشیار دکترا