مقاله


کد مقاله : 13930604155401808

عنوان مقاله : روش های مختلف تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در مراحل مختلف دوره عمر

نشریه شماره : 19 فصل تابستان 1388

مشاهده شده : 1082

فایل های مقاله : 386 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد رضا صدری نیا m_sadriniya@yahoo.com - دانشجوی کارشناس ارشد
2 سمانه میر اسدی samaneh_mirasadi@yahoo.com - کارشناسی ارشد
3 محسن وروانی mohsen_varvani@yahoo.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

امروزه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط(SME) نقش انکارناپذيري در پيشرفت و شکوفايي کشورها دارند. از اين رو مورد توجه دولتمردان و مسئولان قرار گرفته اند. يکي از ملزومات اساسي ايجاد و حفظ بنگاه‌هاي کوچک و متوسط مساله تامين سرمايه مورد نياز مي‌باشد. از اين رو بررسي روشهاي مختلف تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط مي‌توان به کارآفرينان کمک کرد تا بقاء شرکتهاي خود را تضمين کند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در مراحل مختلف عمر خود از روشهاي مختلفي براي تامين سرمايه مورد نياز استفاده مي‌كنند. منابعي مانند منابع داخلي، قرض و بدهي و ... در مراحل مختلف دوره عمر بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مورد استفاده قرار مي‌گيرند. در اين مقاله سعي شده است ضمن معرفي اجمالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط روشهاي مختلفي که صاحبان اين بنگاه‌ها مي‌توانند از آن براي تامين مالي بنگاه‌هاي خود استفاده کنند مورد مطالعه قرار مي‌گيرد.