• صفحه اصلی
  • ارائه مدل بلوغ هوشمندی کسب و کار در بین سازمان‌های ایرانی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139305131153111663 بازدید : 6451 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط