مقاله


کد مقاله : 139306151430391867

عنوان مقاله : ارزيابي عملکرد مراکز رشد واحدهاي فناوري و پارک ها به وسيله شاخص‌ها

نشریه شماره : 12 فصل پاییز 1386

مشاهده شده : 1341

فایل های مقاله : 181 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مرتضی راستی برزکی rasti@istt.ir - -
2 حمید مهدوی mahdavi@istt.ir - -
3 قاسم مصلحي moslehi@cc.iut.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

براي تمام مديران و از جمله مديران مراكز رشد، خود ارزيابي موضوعي بسيار جذاب مي‌باشد. ارزيابي عملکرد مرکز رشد به وسيله ايندکس‌ها (IPAI) روشي ساده، جالب و کارا براي محاسبه شاخص عملکردي يك مركز رشد مي‌باشد. اساس اين روش تبديل دامنه‌اي از عملكردها به مقياس‌هاي ثابت براي چند نماگر، وزن‌دهي و ترکيب آنها براي سنجش ميزان دستيابي به اهداف مي‌باشد. اصولاً ارزيابي راهبرد با توجه به ميزان دستيابي به اهداف شامل سه فعاليت اساسي بررسي مباني اصلي راهبرد‌هاي شرکت‌ها و سازمان‌ها، مقايسه نتيجه‌هاي مورد انتظار با نتيجه‌هاي واقعي و انجام دادن اقدامات اصلاحي مي‌باشد . توجه اين مقاله به مورد دوم به منظور اطمينان تطابق عملکردها با برنامه‌هاي پيش‌بيني شده مي‌باشد. در اين مقاله، شاخصي براي اندازه‌گيري سطح ارتقاء فناوري در مرکز رشد و پارک شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان به همراه روش محاسبه آن آورده شده است. اندازه‌گيري شاخص براي شهرک، به عنوان يک مطالعه موردي آورده شده است.