مقاله


کد مقاله : 139306151439171870

عنوان مقاله : بررسي مراحل ثبت اختراع در ايران ، اتحاديه اروپا و آمريکا

نشریه شماره : 12 فصل پاییز 1386

مشاهده شده : 1083

فایل های مقاله : 93 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 شیما سادات هاشمی mrs_sh_hashemi@yahoo.com - -

چکیده مقاله

حق اختراع- يا به عبارت ديگر، حق استفاده و بهره‌برداري مخترع از حاصل فکر و ابتکار خويش– يک حق مالي است؛ يعني مي‌تواند مورد داد و ستد واقع شود. اما از آنجا که اين حق، يک حق غيرمادي و نامحسوس است و نمي‌توان با در دست داشتن آن ادعاي مالکيت بر آن نمود، و از سوي ديگر بايد تنها اولين کسي که با زحمت و تلاش به ساخت آن نائل شده را مستحق بهره‌برداري از آن دانست و مقلدان را از استفاده رايگان و بدون زحمت از حاصل تلاش مخترع منع نمود، تنها با ثبت اختراع به نام مخترع است که مي‌توان اثبات کرد، دارنده ورقه اختراع اولين کسي است که موفق به آن اختراع شده و مالک آن محسوب مي‌شود. لذا ثبت اختراع– و ساير اموال غيرمادي– نقش مهمي دراثبات مالکيت مخترع دارد. هدف از اين مقاله آشنا نمودن مخترعان از مراحل ثبت اختراع و لزوم ثبت اختراعشان براي حمايت از آنها، بررسي و مطالعه نظام‌هاي ثبت اختراع و مراحل ثبت اختراع در چند کشور مختلف وکشورمان، ايران مي‌باشد.