مقاله


کد مقاله : 13930615146131860

عنوان مقاله : سياست‌ها و برنامه‌هاي توسعه علم و فناوري در چين امروز

نشریه شماره : 11 فصل تابستان 1386

مشاهده شده : 989

فایل های مقاله : 310 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فریدون وردی نژاد VERDINEJAD@VERDINEJAD.COM استادیار دکترا

چکیده مقاله

چين امروز، با چين ديروز فاصله‌اي معني‌دار پيدا كرده‌است. در اين كشور، پيشبرد اصلاحات اقتصادي و تداوم و تكميل سياست درهاي باز، حفظ ثبات و آرامش سياسي و اجتماعي، همراه با توسعه وحدت و يكپارچگي ملي، وظيفه‌اي همگاني محسوب مي‌شود. اين اصل از ابتداي سال 1978 كه اصلاحات اقتصادي آغاز شد تا به امروز، محور تغييرات ساختاري و جوهري چين بوده‌است. اصلاحات عمل‌گرايانه دودهه گذشته، سياست درهاي باز و توسعه تجارت خارجي هيچ گاه چيني‌ها را از توجه به اهداف و مصالح ملي غافل نكرده و رشد اقتصادي چين شتاب كنترل شده‌‌اي، بربستر راهبردها داشته است. نظارت دولتي برآموزش و پژوهش وتدوين برنامه‌هاي توسعه‌اي، پس از دودهه همچنان ازسوي حزب تمركزگراي چين اعمال مي‌شود و برنامه‌هاي اقتصادي بخش خصوصي هنوز نتواسته‌است كه اين انحصار را بشكند. دولت چين تا كنون موفق شده است با استفاده از فناوري نوين، سرمايه و دانش فني و مديريت خارجي و اصلاح مقررات داخلي كشور، از طريق سياست‌هاي تشويقي و اعمال تسهيلات ويژه، توان علمي، آموزشي، پژوهشي وتحقيقاتي را در قالب سرمايه‌هاي شگفت‌انگيز به چين سرازير كند. از نظراجرايي، در چين پروژه مناطق ويژه اقتصادي و پارك‌هاي فناوري وتحقيقاتي دنبال گرديد و طرح‌هاي آموزشي و پژوهشي ويژه‌اي به اجرا گذارده شد. اميد است اين تجربيات و ايده‌هاي امتحان شده، انگشت اشاره‌اي براي بومي سازي و آزمون در مسير پرفراز و نشيب توسعه ايران باشد.