مقاله


کد مقاله : 13930618113871881

عنوان مقاله : محك‌زني رويكردهاي طراحي و استقرار مديريت دانش

نشریه شماره : 9 فصل زمستان 1385

مشاهده شده : 975

فایل های مقاله : 282 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدرضا حمیدی زاده profmrhamidizadeh@yahoo.com - -

چکیده مقاله

شناخت تجربيات و راه‌هاي طي شده ديگران نه تنها راهنماي كار برنامه‌هاي آتي قلمداد مي‌شود، بلكه بسياري از نقاط شروع و تكيه‌گاه‌هاي بهره‌گيري از فرايندها، فنون و روش‌ها را همراه ضعف‌ها و قوت‌ها براي طراحي و استقرار مديريت دانش نشان مي‌دهد. هدف مقاله، ارائه روش‌هايي است كه شركت‌ها، مديريت دانش را در سازمان خود مستقر كرده‌و از آن استفاده كنند. نگرش شناخت روش‌ها، محك‌زني1 است تا شركت‌ها و سازمان‌هاي ايراني بتوانند از اين تجربيات و دستاوردها به نحو مطلوب استفاده كنند. مباحث مقاله براساس چارچوب مديريت دانش روي محورهاي اولويت‌هاي راهبردي و تعهدات مديريت با بررسي و تحليل موردها، تعريف و درك دانش سازماني و دانش فردي، اصول مديريت دانش و راهكارهاي اجرايي، گردآوري، ارائه، توزيع و سنجش مديريت دانش، تبيين محيط دانش به منابع و انواع دانش تنظيم و تدوين شده است. در تبيين هر يك از اين مباحث، روش‌هاي شركت‌هاي مطرح در سطح دنيا ارائه مي‌شود.