مقاله


کد مقاله : 139306221019331902

عنوان مقاله : نكات كليدي براي نوشتن يك طرح كسب و كار

نشریه شماره : 6 فصل بهار 1385

مشاهده شده : 905

فایل های مقاله : 1.23 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نازنین زید zeid@itincubator.com - -

چکیده مقاله

همه اشخاصي كه خواهان ورود به تجارت هستند، درست مانند تاجرين فعال، بايد داراي طرح كسب و كار مكتوب باشند. داشتن برنامه كسب و كار همچون نقشه راهنما بسيار ضروري است، چرا كه همانقدر كه نقشه راهنما ما را در راه رسيدن به مقصد ياري ميكند، يك طرح كسب و كار مدون نيز راهنمايي است كه با ارائه مديريتي مناسب، به شناخت نقاط قوت و ضعف، اهداف معقول و نامعقول، تشخيص درست منابع براي رسيدن به اهداف و در نهايت مستندسازي آنها ميپردازد. اما آنچه كه بايد همواره مدنظر داشت آن است كه اگرچه نگارش يك طرح كسب و كار خوب ميتواند ميزان ريسك را كاهش دهد اما قادر به حفظ كامل آن نخواهد بود.