مقاله


کد مقاله : 13970306121325112408

عنوان مقاله : نقش قابلیت‌های سازمانی در کاهش ریسک‌های فناورانه و بهبود عملکرد بازار شرکت‌های دانش‌بنیان با میانجی‌گری هوشمندی فناوری

نشریه شماره : 61 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 132

فایل های مقاله : 607 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد حاتمی نژاد hatamii.mohammad4@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 محسن اکبری akbarimohsen@gmail.com دانشیار دکترا
3 مصطفی ابراهیم پور ازبری guilan.st@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

امروزه شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان یک ابزار مهم در توسعه اقتصادی شناخته می‌شوند و از آنجایی که در بازار فعلی، شرکت‌ها با محیط‌های فناورانه پویا و آشفته‌ای روبه‌رو هستند، این امر شرکت‌ها را وا می‌دارد که به دانش و فناوری جدید به طور جدی اندیشه کنند. در واقع بقای شرکت‌ها درگرو پاسخگویی مناسب و هوشمندانه به محیط پرتلاطم آنها است. به عبارت دیگر، شرکت‌های دانش‌بنیان نباید از ریسک‌های محیط متلاطم غافل بمانند و تا جایی که می‌توانند نسبت به کاهش این ریسک‌ها اقدام کنند تا بتوانند عملکرد بازار خود را نسبت به قبل بهبود بخشند. قابلیت‌های سازمانی و هوشمندی فناوری از ابزارهایی هستند که به شرکت‌ها کمک می کنند که نسبت به محیط فناورانه خود آگاهی لازم را داشته باشند و خود را با این محیط همگام سازند. این پژوهش به دنبال بررسی رابطه بین قابلیتهای سازمانی و ریسکهای فناوارانه و بهبود عملکرد بازار شرکت های دانش بنیان است. پژوهش حاضر، ازلحاظ هدف، توصیفی و ازلحاظ شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و ازلحاظ نوع کیفی و مبتنی بر تحلیل محتواست و از رویکرد توصیفی -تحلیلی براي توصیف و ارزیابی محتواي مقالات جامعه‌ی هدف استفاده شده است. لذا پژوهش حاضر با ارائه مدلی نظری بر اساس پیشینه پژوهش و با تأکید بر اطلاعات و دانش کسب‌وکار‌های دانش‌محور، نقش قابلیت‌های سازمانی را در کاهش ریسک‌های فناورانه و بهبود عملکرد بازار شرکت‌های دانش‌بنیان با میانجی‌گری هوشمندی فناوری به‌منظور رقابت کارآمدتر و توسعه و بهبود محصولات و خدمات جدید مورد بررسی قرار می‌دهد.