• صفحه اصلی
  • بررسی نقش مراکز رشد دانشگاهی در توانمندی کارآفرینانه هسته‌ها و واحدهای فناور مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990103236194 بازدید : 502 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط