• صفحه اصلی
  • مروری بر وضعیت پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد در ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000204273166 بازدید : 532 صفحه: 53 - 62

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط