• صفحه اصلی
  • ارائه چارچوبي مفهومي براي انتخاب ايده هاي محصول جديد و نوآورانه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13930522127181691 بازدید : 4360 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط