• صفحه اصلی
  • توسعه توانمندی حل ابداعانه مسائل و سرعت بخشی به تحقیق و توسعه اثربخش با بکارگیری TRIZ

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139305271415581724 بازدید : 5027 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط