• صفحه اصلی
  • سرمايه فکري نقطه اتصال دولت، دانشگاه و صنعت مثال بيلان دانش در دانشگاه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139306151423471865 بازدید : 4095 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی