مقاله


کد مقاله : 139305281617101764

عنوان مقاله : بررسی چالش های توسعه محصول جدید(NPD) در بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) (مطالعه موردی صنایع غذایی و آشامیدنی منتخب استان فارس)

نشریه شماره : 27 فصل تابستان 1390

مشاهده شده : 1343

فایل های مقاله : 1.06 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رضا طالعی فر rezatal63_782@yahoo.com مدرس دانشجوی دکترا
2 سید حسن حاتمی نسب hatami2157@gmail.com - دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

موفقیت در پروژه های توسعه محصول جدید، چالشی مهم برای مدیران گذشته و امروزی است. در واقع پیدایی پاسخی برای این سوال که چرا هنوز نرخ شکست در این پروژه‌ها بالاست، ذهن محققان را به خود مشغول کرده است. شکست این پروژه‌ها در شرکت های کوچک و متوسط، مساله ی حادتری در مقام قیاس با شرکت های بزرگ دارد. به گونه ای که برخی از این شکست‌ها عملا امکان حیات شرکت های مزبور را سلب مي‌کند. لذا در این تحقیق بررسی چالش های توسعه محصول بطور خاص در مورد این شرکت‌ها انجام شده است. برای این منظور با استفاده از تحقیقی پیمایشی نظریات مدیران و کارشناسان ارشد بنگاه های کوچک و متوسط صنایع منتخب غذایی استان فارس مورد مداقه قرار گرفته و با عنایت به آن راهکارها و پیشنهادات کاربردی مطرح شده‌اند. در تحقیق حاضر پس از بازنگری گسترده ادبیات تحقیق، چالش های موثر شناسایی و سپس با عنایت به نظریات دریافتی از مدیران، معنی داری به همراه میزان اهمیت آنها در بنگاه های تحت مطالعه مشخص شده است. نتایج حکایت از آن دارد که از دیدگاه مدیران این واحدها در ارتباط با چالش های موثر بر توسعه محصول جدید بین وضعیت موجود و وضعیت ایده آل شکاف معنی دار وجود دارد. ضمن اینکه چالش هایی چون تخمین نادرست بازار ، عدم توجه كافي به تحقيق و توسعه، عدم وجود كانال‌هاي توزيع مناسب ، عدم وجود تبليغات مناسب پيرامون محصول جديد ارايه شده به عنوان چالش های مساله ساز مطرح شده‌اند.