مقاله


کد مقاله : 139305291134251779

عنوان مقاله : تعيين معيارهاي کليدي در ارزيابي کسب وکارهاي الکترونيک

نشریه شماره : 22 فصل بهار 1389

مشاهده شده : 857

فایل های مقاله : 1.81 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محسن شفیعی نیک آبادی mohsenshnaj@yahoo.com استادیار دکترا
2 اعظم جلیلی بولحسنی Jalili_eng@yahoo.com - دانشجوی دکترا
3 سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی smakhf@atu.ac.ir استادیار -

چکیده مقاله

امروزه استفاده از اينترنت و کسب و کارهاي حاصله از اين فناوري توسط شرکت‌ها به وسيله‌اي براي کسب مزيت رقابتي در کسب و کارها تبديل شده است. همين امر باعث ايجاد يک روند رو به رشد روي آوري شرکتها به انجام فعاليت در زمينه کسب و کار الکترونيک شده است. در اين مقاله سعي بر آن است که با تدوين مجموعه معيارهاي کليدي در زمينه کسب و کار الکترونيک، به دسته بندي آنها بر اساس امتياز بندي متوازن پرداخته شود. سپس بر اساس مجموعه اطلاعات شش شرکت بين المللي فعال در زمينه کسب و کار الکترونيک، به ارزيابي و رتبه بندي اين شرکتها بر مبناي سه روش تصميم گيري پرامتي، TOPSIS و SAW پرداخته خواهد شد. در نهايت اين شش شرکت با کمک روش ميانگين رتبه‌ها و قاعده اکثريت رتبه بندي مي‌شوند. جنبه نوآوري تحقيق را مي‌توان در تدوين تدوين معيارهاي ارزيابي کسب و کار الکترونيک و استفاده از ابزارهاي رتبه بندي در بررسي اينگونه کسب و کارهاي نوين است.