مقاله


کد مقاله : 13930529859111765

عنوان مقاله : جايگاه شركت‌هاي زايشي دانشگاهي در توسعه كارآفريني در دانشگاه‌ها

نشریه شماره : 27 فصل تابستان 1390

مشاهده شده : 2524

فایل های مقاله : 236 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عاطفه ذولفقاری a_zolfaghari@ut.ac.ir - -
2 سید رضا حجازی rehejazi@ut.ac.ir استادیار -
3 آرتا فرهودی a_farhoodi@rai.ir - -

چکیده مقاله

در اين مقاله به بررسي جايگاه شركت‌هاي زايشي دانشگاهي در توسعه كارآفريني در دانشگاه‌ها خواهيم پرداخت. روند رو به افزايش توجه به كارآفريني در ايران و نقش پررنگ شركت‌هاي زايشي در انتقال دانش و فن‌آ‌وري، اهميت روز افزون شركت‌هاي زايشي را نمودار مي‌كند. توجه به تشكيل و رشد شركت‌هاي زايشي در آينده توسعه صنعتي و افزايش درآمدزايي دانشگاه‌ها در ايران موضوع مهمي است. اين مقاله يك مطالعه كيفي است كه با مطالعه اسناد، بانك‌هاي اطلاعاتي و مقالات كارآفريني و انتقال تكنولوژي و مقالات شركت‌هاي زايشي شكل گرفته است و بر اساس يافته‌هاي حاصل از مصاحبه عميق با خبرگان دانشگاهي و مؤسسان شركت‌هاي زايشي داخلي انسجام يافته‌است. بر اساس اطلاعات جمع‌آوري شده شكل‌گيري مناسب هسته‌هاي كارآفريني در دانشگاه‌ها و موسسات تحقيقاتي پايه‌هاي موفقيت شركت‌هاي زايشي را تحكيم خواهد كرد. كارآفرينان مؤسس اين شركت‌ها با تشكيل شرايط سازماني مناسب در شركت باعث رشد مناسب و افزايش ميزان درآمد و استخدام در شركت‌هاي زايشي خواهند‌بود كه اين خود باعث افزايش توجه به كارآفريني در دانشگاه‌ها خواهد شد. اين مقاله به بررسي تحولات عظيمي كه در نظام‌هاي دانشگاهي براي توسعه فرهنگ و آموزش كارآفريني در دانشگاه‌ها وفعاليت‌هاي آموزشي و پژوهش انجام شده‌است خواهد‌پرداخت و تبيين مي‌كند كه توجه به تعامل با صنعت از راه شركت‌هاي زايشي بسيار حياتي است. در نهايت اين تعامل و كنش متقابل محيط‌هاي دانشگاهي و پژوهشي كشور با بنگاه‌هاي اقتصادي و سازمان‌هاي صنعتي، چنانچه سازمان‌يافته و با مكانيزم‌هاي اثربخش همچون ايجاد شركت‌هاي زايشي همراه باشد، حاصلي جز اشتغال‌زايي و بهره‌وري بيشتر از منابع به‌دنبال نخواهدداشت.