مقاله


کد مقاله : 139306151218561858

عنوان مقاله : پارک فناوري مجازي در ايران: تحليل SWOT

نشریه شماره : 14 فصل بهار 1387

مشاهده شده : 1173

فایل های مقاله : 142 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 پریا دولتیابی pdolatyabi@yahoo.com - -
2 عبداله آقایی aaghaie@kntu.ac.ir - -

چکیده مقاله

در اين مقاله، پس از بررسي مفهوم پارك فناوري، مفهوم، كاربرد و ضرورت پارك فناوري مجازي براي كشور، بررسي شده‌است. با در نظر گرفتن معيارهاي موفقيت پارك فناوري مجازي، و مدلي ارائه شده براي اين پارك در ايران– كه الزامات آن نيز مورد بررسي قرارگرفته‌اند- نقاط قوت و ضعف، و تهديدها و فرصت‌هاي پيش‌روي پارك فناوري مجازي در ايران، در قالب يك تحليل SWOT شناسايي شده‌اند. در پايان نيز، با توجه به تحليل ارائه‌شده، موارد كليدي داراي اولويت براي توسعه پارك فناوري مجازي در ايران، جهت استفاده متوليان و دست‌اندركاران برنامه‌ريزي توسعه اين پارك‌ها در كشور، ارائه گرديده‌‌اند.