مقاله


کد مقاله : 139306151410221861

عنوان مقاله : ساختار مطلوب براي انجام سرمايه گذاريهاي پرمخاطره توسط شركتهاي سرمايه‌گذاري

نشریه شماره : 11 فصل تابستان 1386

مشاهده شده : 1064

فایل های مقاله : 1.9 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 امیر عرفانیان erfanian_amir@yahoo.com - دانشجوی کارشناس ارشد
2 سعید شیرزادی shirzady@isu.ac.ir - دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

اين مقاله به بررسي تاريخچه، نقش، اهميت و كاركرد اقتصادي سرمايه گذاريهاي خطرپذير مي پردازد. در نگارش اين مقاله سعي شده است نگاه جامعي به مفهوم سرمايه خطرپذير معطوف شود، از اينرو تعداد قابل توجهي كليد واژه مربوط به واژه سرمايه (گذاري) خطرپذير مورد تبيين قرار گرفته است، از آنجايي‌كه در اين مبحث كليدواژه‌هاي نسبتا زيادي مطرح مي باشند و بعضا مفاهيمي مرتبط با يكديگر هستند كه گاهي نيز همپوشاني هاي مفهومي با يكديگر خواهند داشت، يكي از اهداف مقاله تبيين واضح مفاهيم مذكور بوده است و تلاش شده است حتي المقدور دقيقترين و جامعترين مفهوم از هر واژه در مقاله ارائه شود. ضرورت، اهميت و نقش اينگونه سرمايه گذاريها در اقتصاد (و بخصوص در حوزه هاي سرمايه گذاري) نيز در مقاله مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. يكي از عناصر اصلي مرتبط با سرمايه گذاري خطرپذير كارآفرينان مي باشند، بنابراين سعي شده است درباره نقش آنان نيز در اين رابطه توضيحات كافي ارائه شود. اين مقاله درصدد ارائه ساختار پيشنهادي جهت انجام سرمايه گذاريهاي خطرپذير توسط شرکتهاي سرمايه گذاري مي باشد كه قابليت اجرايي شدن در ايران را نيز داشته باشد، بنابراين سوابق مربوط به شركتهاي سرمايه گذاري خطرپذير در جهان و بالاخص در ايران نيز ذكر گرديده است. بخش آخر، باتوجه به مطالب مطروحه در بخشهاي قبلي، ساختار پيشنهادي مطلوب جهت انجام سرمايه گذاري خطرپذير توسط شركتهاي سرمايه گذاري را ارائه مي دهد. باتوجه به مطالعات انجام گرفته، شركتهاي سرمايه گذاري پرمخاطره موجود در ايران همگي توسط نهاد دولت تاسيس شده اند و تعداد آنها از تعداد انگشتان يك دست بيشتر نمي باشد. بنابراين خلا وجود اينگونه نهادها در كشور كاملا احساس مي شود، يكي از علل مهم وجود اين خلا، مربوط به نبود ساختار مطلوب جهت انجام اينگونه سرمايه گذاريها مي باشد كه مقاله مي خواهد پاسخي براي آن فراهم نمايد.