مقاله


کد مقاله : 13930615142091864

عنوان مقاله : بررسي دلايل شكست مديريت دانش در سازمان ها

نشریه شماره : 11 فصل تابستان 1386

مشاهده شده : 1229

فایل های مقاله : 643 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مونا گلچین پور golchinpour_mona@yahoo.com - دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

مديريت دانش ، مديريت سرمايه هاي پنهان سازمان مي باشد . اين فرآيند شامل خلق ، كسب ، ذخيره سازي ، انتشار ، به اشتراك گذاري و بالاخره بكارگيري دانش مي باشد . در بازار هاي جهاني با تغييرات سريع امروزي ، موفقيت در گرو نهاده هاي نيروي کار سنتي ، سرمايه و زمين نمي باشد بلكه منبع حياتي نوين ، در افکار نيروي کاريعني همان دانش ، موجود خواهد بود. اين مقاله به دنبال آن است كه با بررسي مطالعه موردي خاص، به اين سوال پاسخ گويد كه آيا همواره پياده سازي مديريت دانش با موفقيت همراه است و اين كه ،دلايل اصلي شكست مديريت دانش در سازمانها چه مي باشند ؟