مقاله


کد مقاله : 139306181118331876

عنوان مقاله : محك‌زني الگوهاي دانش سازماني از طريق استقرار نظام توليد و توسعه دانش

نشریه شماره : 10 فصل بهار 1386

مشاهده شده : 951

فایل های مقاله : 188 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدرضا حمیدی زاده profmrhamidizadeh@yahoo.com - -

چکیده مقاله

شناخت‌شناسي فعاليت‌هاي دانشي سازمان‌ها گامي در راستاي نيل به مهندسي ارزش منابع و دارايي‌هاي دانشي سازمان است. براي دستيابي به اين هدف، بر اساس رويكرد محك‌زني، نوزده شركت شاخص بين‌المللي در حوزه‌هاي تبيين سازماني، مديريت دانش، محيط دانش پايه‌اي سازمان‌ها و رويكردهاي توليد و توسعه دانش طي سال 1384 مورد بررسي قرار گرفت. الگوهاي موفق شركت‌هاي مذكور بر اساس ساز و كار حوزه‌هاي مورد تحليل از ديگر هدف‌هاي مقاله است. توجه به منابع و شناخت دارايي‌هاي دانشي سازمان‌ها، توانمندي بهره‌گيري از فرصت‌هاي آتي و گذر موفق از تنگناها و ارتقاي مهارت رويارويي با تهديدها و تبديل آنها را به فرصت ارتقا مي‌بخشد.