مقاله


کد مقاله : 13930618135751897

عنوان مقاله : آینده و فضای کسب و کار

نشریه شماره : 7 فصل تابستان 1385

مشاهده شده : 884

فایل های مقاله : 178 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حمید هاشمی hashemihamid@yahoo.com مربی دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

فضاي كسب و كار همواره در حال دگرگوني و تحول بوده است. اما در ساليان اخير اين تحولات سرعت فزايندهاي يافته است. صاحبان شركتها و كسب و كارها براي حفظ و يا حصول به موقعيتي پايدار و مشتريان دائمي و بيشتر، نيازمند آگاهي از اين تغييرات به منظور كسب آمادگيهاي مورد نياز هستند. در اين صورت آنان با اتخاذ تدابير و راهبردهايي متمايز، ضمن هماهنگي با تغييرات تلاش مينمايند تا بر آنها فائق آمده و كمتر با اثرات ناخواسته مواجه شوند. تعداد معدودي نيز ضمن پيشتازي و كسب فرصتهاي نهفته در تحولات حتي منشاء فرصتهاي جديد براي ديگران خواهند بود. به هر حال يادگيري به موقع و فراموشي سريع اصليترين سياست در اين مسير خواهد بود.