مقاله


کد مقاله : 1393061814541898

عنوان مقاله : هنجارهای علم کارآفرینانی و تاثیرات آن در بینش متقابل دانشگاه و صنعت

نشریه شماره : 7 فصل تابستان 1385

مشاهده شده : 2448

فایل های مقاله : 172 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 هنری ایکوویتز ikoo@ictrc.ie - -
2 فیروزه اسبقی خانقاه asbaghi_f@yahoo.com - -

چکیده مقاله

امروزه دانشگاهها دستخوش يك ”انقلاب دوم“ هستند و ميخواهند تحولات اقتصادي و اجتماعي را جزء رسالت خود قرار دهند. در انقلاب اول، پژوهش در كنار آموزش به عنوان يك فعاليت دانشگاهي معرفي شد، اما يك دانشگاه كارآفرين، توسعه اقتصادي را به عنوان يكي ديگر از فعاليتهاي دانشگاهي خود ميشناسد. نگاه به مقوله دانش به عنوان سرمايه، مسائل متعددي به دنبال دارد كه در اين مقاله مورد بحث قرار ميگيرند.