مقاله


کد مقاله : 139507181251573602(DOI : 10.7508/jstpi.2016.03.006)

عنوان مقاله : شاخص‌های توانمندی تحقيق و توسعه در كشورهاي BRICS (‌برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاي‌جنوبي)

نشریه شماره : 47 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 1493

فایل های مقاله : 558 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سينا لاله ie_sina_laleh@yahoo.com - دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

امروزه تحقيق و توسعه و فعاليت‌هاي مرتبط با دستيابي به فناوري‌هاي جديد در سراسر دنيا يک فعاليت عمده صنعتي محسوب می‌گردد. علي‌رغم اينکه تحقيق و توسعه صنعتي در کشورهاي توسعه‌يافته در سي سال گذشته، از اهميت فزاینده‌ای برخوردار بوده است، در عين حال کشورهاي در حال توسعه به تازگي به اهميت آن پي برده‌اند. فناوري محصولي است که در کارخانه تحقيق و توسعه به‌وجود مي‌آيد و واحدهاي تحقيق و توسعه، رکن زيربناي فناوري دانسته شده و بزرگ‌ترين منبع يگانه نوآوري، تحقيق و توسعه هستند. براي دستيابي به فناوري، روش‌هاي گوناگوني وجود دارد که يکي از مهم‌ترين آن‌ها (به ویژه در کشورهاي در حال توسعه)، مهندسي معکوس است. در اين مقاله ضمن مرور پيشينه "تحقيق و توسعه" و بررسی عوامل مؤثر بر توانمندی‌های آن، اقدام به بررسی تجارب کشورهای پیشتاز در این عرصه شده است. در این بین مطالعه موردی حول محور کشورهای بریکس انجام شده، به نحوی که توانمندی‌ها و مؤلفه‌های کلیدی که در این کشور ها لحاظ شده است اقتباس گردیده و براساس آنها نسبت به تدوین یک مدل مفهومی به منظور ارزیابی توانمندی تحقیق و توسعه، اقدام شده است. در نهایت نیز ضمن اشاره به مشکلات موجود در توسعه و رشد توانمندسازی تحقیق و توسعه در ایران، راهکارهایی به منظور کاهش این موانع و ارتقاء سطح کمی و کیفی توانمندی تحقیق و توسعه ارائه شده است.