مقاله


کد مقاله : 1395100696184324(DOI : 10.7508/jstpi.2016.04.003)

عنوان مقاله : بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی، مطالعه موردی پارک تهران

نشریه شماره : 48 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 1427

فایل های مقاله : 350 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 الهام امینی elham.amini62@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 محمد بنی اسدی mbaniasadi80@gmail.com - -
3 مهرداد حاتمی mehrdad7khatami@gmail.com - -
4 حسین وحیدی Hossein_vahidi@ut.ac.ir استاد -

چکیده مقاله

اقتصاد دانش‌بنیان اقتصاد نوینی است که در آن تولید، توزیع و استفاده از دانش، منبع اصلی رشد و ایجاد ثروت است. موتور محرک اقتصاد دانش‌بنیان شرکت‌های دانش‌بنیان هستند. تحقیق حاضر در مطالعه‌ای موردی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی به بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت این شرکت‌ها، در پارک دانشگاه تهران پرداخته است. برای این منظور، نظرسنجی از دو گروه هدف، شامل مدیران شرکت‌ها و کارشناسان خبرۀ وزارت بهداشت انجام شده است و برای امتیازدهی از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. تکنیک AHP بطور گسترده در حوزه‌های مختلف تصمیم‌گیری چند معیاره از قبیل ارزیابی، برنامه‌ریزی و توسعه، تصمیم‌گیری و پیش‌بینی بکار گرفته شده است. برای این منظور 8 عامل مهم شامل عوامل فناوری، اجتماعی، شرایط بازار، سیاسی، مدیریتی، اقتصادی، قانونی و زیست‌محیطی بررسی شده است و نظرات دو گروه هدف مذکور با هم مقایسه شده‌اند. همانطور که از نتایج مشخص است، تمامی عوامل مورد بررسی یعنی فناوری، مدیریت، بازار، اقتصاد، قوانین، سیاست، اجتماعی و محیط‌زیست از نظر هر دو گروه هدف بر پیشرفت شرکت‌های دانش‌بنیان اثر داشتند. شاخص‌های فناوری، اقتصاد و قوانین به ترتیب سه فاکتور اصلی و تأثیرگذار از دیدگاه مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان شناخته شده است. معیارهای محیط‌زیست، اجتماعی و سیاست کم اهمیت‌ترین انتخاب شده‌اند. در صورتی‌که کارشناسان خبرۀ وزاتخانه مسائل مدیریتی را به‌عنوان فاکتور اصلی در نظر گرفته‌اند.