• صفحه اصلی
  • بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی، مطالعه موردی پارک تهران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1395100696184324 بازدید : 2964 صفحه: 1 - 10

10.7508/jstpi.2016.04.003

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط