• صفحه اصلی
  • رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان اقلام عمومی براساس شاخص‌های چابکی و ارزش‌های محوری در یک سازمان خدماتی- آمادی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1395122863155424 بازدید : 1595 صفحه: 66 - 76

10.7508/jstpi.2019.01.007

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط