• صفحه اصلی
  • مديريت دانش، الگويي جهت مديريت شرکتهاي دانش بنيان مستقر در پارکهاي علم و فناوري

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139305131411161673 بازدید : 7052 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط