• صفحه اصلی
  • مدل ‌های کسب و کار؛ مبانی، ارزیابی، نوآوری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13930522915511688 بازدید : 7290 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط