• صفحه اصلی
  • بررسی تاثیر مدیران داخلی؛ بحران مالی جهانی و محدودیت مالی بر روابط بین کساد مالی و شدت سرمایه گذاری در مخارج تحقیق و توسعه در شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990131236639 بازدید : 148 صفحه: 51 - 60

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط