مقاله


کد مقاله : 139306041547531807

عنوان مقاله : بکارگيري سناريو نوآوري انقلابي در بنگاه‌هاي کوچک و متوسط (SMEs )

نشریه شماره : 19 فصل تابستان 1388

مشاهده شده : 806

فایل های مقاله : 886 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 پیمان حاجی زاده p.hajizade@gmail.com استادیار دکترا
2 سید رضا سلامی rz_salami@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

اشتغال از مسائل اساسی کشورهای در حال توسعه می باشد. یکی از راه¬کارهای مناسب برای توسعه اشتغال پایدار، توسعه SMEs نوآور برای جذب نیروی¬کار با تحصیلات بالا می باشد. بنابراین SMEs امروزه اهمیت زیادی پیدا کرده اند اما افزایش تحولات بازار، نیاز به نوآوری در SMEs را بیشتر نموده است. به تبع برای پیاده سازی نوآوری در این شرکت¬ها نیازمند برنامه ریزی می باشیم. به همین دلیل در این مقاله ابتدا نوآوری و انواع مختلف آن و مدل پیاده سازی آن در سازمان تشریح گردیده، سپس به مسئله SMEs پرداخته شده و مدلی برای تدوین برنامه استراتژیک آنها ارائه گردیده است، در نهایت برای پیاده سازی نوآوری انقلابی در SMEs یک مدل برنامه‌ریزی سناریو هفت مرحله ¬ای که بطور خلاصه مراحل مختلف آن عبارتند از "تعریف محدوده برنامه ریزی، شناسایی موضوعات مهم و کانونی، شناسایی نیرو محرکه های اصلی، دسته بندی و درجه بندی عدم اطمینانها، توسعه و شکل دهی چارچوب، آزمون معقول بودن و سازگاری، برنامه‌ریزی قابلیت و انتخاب" ارائه شده است.