مقاله


کد مقاله : 13950718954213594(DOI : 10.7508/jstpi.2016.03.001)

عنوان مقاله : طراحي مدل کسب و کار مرکز رشد مجازي در ايران

نشریه شماره : 47 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 1976

فایل های مقاله : 430 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 امير مانيان amanian@ut.ac.ir استادیار دکترا
2 مريم خداداد برمي maryam_khodadadberomy@yahoo.com - کارشناسی ارشد
3 ايوب محمديان mohamadian@ut.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

مرکز رشد کسب‌وکار، یک ابزار توسعه اقتصادی است که به تسریع رشد و موفقیت شرکت‌های کارآفرینانه از طریق ارائه مجموعه‌ای از خدمات و منابع حمایتی کسب‌وکار کمک می‌نماید. امروزه با پیشرفت اینترنت و حرکت کسب‌وکارها به سمت فضای مجازی، راه‌اندازی یک مرکز رشد مجازی می‌تواند بسیار مهم باشد، به‌گونه‌ای که در سایر کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به رقابت روزافزون بنگاه‌هاي اقتصادي در صنايع مختلف و پويايي موجود در محيط‌هاي کسب و کار، طراحي مدل کسب و کار را مي‌توان مقدمه‌اي براي شروع يک کسب و کار موفق دانست. متناسب با این امر، توجه به مدل کسب‌و‌کار مراکز رشد مجازي کسب‌و‌کار نيز اهميت می‌یابد. در اين مقاله به طراحی مدل کسب و کار مرکز رشد مجازي کسب و کار در ايران پرداخته شده است. اين طراحي به کمک مطالعه ادبيات مرتبط، نتايج حاصل از مصاحبه با خبرگان و الگوگيري از چند مرکز رشد مجازي موفق در دنيا طراحي شده است. در حال حاضر مدل‌های بسیاری برای شناسایی اجزا مدل کسب‌وکار و روابط بین آن طراحی و انتشار یافته که معروف‌ترین و کامل‌ترین آن‌ها مدل 9 عنصری استروالدر می‌باشد. در اين تحقيق نیز از آنتولوژی استروالدر به‌منظور طراحی مدل کسب و کار مرکز رشد مجازي کسب‌وکار استفاده شده است. اين طراحي مي‌تواند به‌عنوان گامي اثربخش براي شروع عملياتي‌سازي اين طرح ملي محسوب شود و بهره‌وري و ارتقا عملکرد سازماني و در نهايت سودآوري آن را به دنبال داشته باشد.