• صفحه اصلی
  • سیستم‌های هوشمندی کسب و کار و تحول‌گرایی مدیران در شرکت‌های کوچک و متوسط

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13930404110261657 بازدید : 6099 صفحه: 1 - 10

10.7508/jstpi.2015.01.003

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط