• صفحه اصلی
  • ارتقاي ظرفيت انتقال و توانمندي تجاري سازي دستاوردهاي فناورانه سازمانهاي پژوهش و فناوري از طريق ايجاد مراکز توسعه کسب و کار فناورانه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13930513148171670 بازدید : 6875 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط