• صفحه اصلی
  • ارائه چارچوبى براى پياده سازى مديريت فناوري در بنگاه هاى فناور ي محور

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1393052512131708 بازدید : 5849 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط