• صفحه اصلی
  • ارزيابي وضعيت بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات از حيث مؤلفه‌هاي مديريت فناوري؛ مطالعه تطبیقی ایران با 35 کشور منتخب

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139305271156231720 بازدید : 5574 صفحه: 1 - 10

10.7508/jstpi.2015.04.004

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط