• صفحه اصلی
  • بکارگيري فناوري راديوشناسه (RFID) مکانيزمي براي مديريت زنجيره عرضه محصولات فاسدشدني

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139403181348231936 بازدید : 4452 صفحه: 1 - 10

10.7508/jstpi.2015.04.002

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط