• صفحه اصلی
  • بررسی نقش متغیرهای مبتنی بر بازار در بهبود عملکرد صادرکنندگان محصولات دانش‌بنیان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13951114168564856 بازدید : 3647 صفحه: 70 - 83

10.7508/jstpi.2017.02.008

20.1001.1.17355486.1396.13.50.7.3

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط