• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - نگاشت نهادی نوآوری در صنعت حمل و نقل ریلی کشور
    مهدی الیاسی مهدی محمدی حسین میرزایی عاطيه صفردوست
    حمل و نقل ریلی بدون اغراق هسته اصلي سیستم‌ها و روش‌های حمل و نقل در کشورهای پیشرفته می‌باشد. در کشور ما نيز با توجه رشد روزافزون شهرنشيني و دغدغه‌هاي اقتصادي، زيست‌محيطي و رفع نيازهاي جامعه، در سال‌های اخیر به حمل و نقل ايمن، سريع و کارآمد و توسعه حمل و نقل ريلي، توجه و چکیده کامل
    حمل و نقل ریلی بدون اغراق هسته اصلي سیستم‌ها و روش‌های حمل و نقل در کشورهای پیشرفته می‌باشد. در کشور ما نيز با توجه رشد روزافزون شهرنشيني و دغدغه‌هاي اقتصادي، زيست‌محيطي و رفع نيازهاي جامعه، در سال‌های اخیر به حمل و نقل ايمن، سريع و کارآمد و توسعه حمل و نقل ريلي، توجه ويژه‌اي شده است. از سوی دیگر بررسي شبكه همكاري‌هاي علمي و فني و تدوين سياست‌هايي جهت اطمينان از وجود روابط لازم در بين نهادها و ايجاد ديدگاهي واحد از شبكه، نیازمند چارچوبی است که در ادبيات علمي نگاشت نهادي مي‌نامند. هدف از پژوهش حاضر ترسیم نگاشت نهادی نوآوری در صنعت حمل و نقل ریلی کشور است. بر این اساس با محوریت قراردادن مفهوم نظام ملی نوآوری در قالب ابعاد شش‌گانه رویکرد سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، اقدام به شناسایی نهادهای مؤثر در هر بخش و تدوین طرح کلی نگاشت نهادی صنعت حمل و نقل ریلی گردید. در هر مرحله از تدوین نگاشت با توجه به مصاحبه‌های انجام شده با متخصصین این حوزه نسبت به تکمیل مراحل اقدام گردید. به منظور ترسیم نگاشت نهادی شش گام اصلی در این پژوهش شناسایی شد که شامل: شناسایی سازمان‌های موجود در حوزه حمل و نقل ریلی، شناخت روابط ميان بنگاهي بين نهادهاي موجود در صنعت حمل و نقل ریلی، تهيه ماتريس نهاد- كاركرد براي وضع موجود صنعت، تهيه طرح اولیه نگاشت نهادي براي وضع موجود صنعت، نظرخواهي درخصوص نگاشت تهيه شده و طرح کلی نگاشت نهادی حوزه حمل و نقل ریلی. در نهایت نهادهای اصلی حوزه حمل و نقل ریلی در شش بخش نگاشت نهادی شامل سیاست‌گذاری، پشتیبانی مالی، تحقیق و توسعه، تربیت نیروی انسانی، کارآفرینی و انتشار فناوری احصا گردید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - استراتژی موفق تعیین بازار هدف محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی توسعه‌دهنده سامانه‌های سیستمی
    احمد رضا جعفریان مقدم حمید رضا جعفریان مقدم مهدی حاجی مرادی محمد محمدپور درزی نقیبی
    طراحی و توسعه سامانه‌های سیستمی به دلیل پیچیدگی زیاد و کاربرد خاص آنها، بسیار هزینه‌بر و زمان‌بر است. از طرفی سامانه‌های سیستمی مشتریان خاص خود را دارند و به منظور فروش و بازاریابی اینگونه محصولات، استفاده از بازاریابی دهان به دهان (WOM)1 ضروری است. در کشور ایران، فاصله چکیده کامل
    طراحی و توسعه سامانه‌های سیستمی به دلیل پیچیدگی زیاد و کاربرد خاص آنها، بسیار هزینه‌بر و زمان‌بر است. از طرفی سامانه‌های سیستمی مشتریان خاص خود را دارند و به منظور فروش و بازاریابی اینگونه محصولات، استفاده از بازاریابی دهان به دهان (WOM)1 ضروری است. در کشور ایران، فاصله زمانی بین ارائه محصول به مشتری و درخواست و پذیرش مشتری برای خرید سامانه‌های سیستمی بسیار زیاد است. این امر منجر به افزایش بسیار زیاد هزینه‌های فروش و بازاریابی شرکتهای دانش بنیان ایرانی شده است. بر این اساس شرکت‌های دانش‌بنیان توسعه دهنده سامانه‌های سیستمی در ایران لازم است تا با تعیین بهینه بازار هدف محصول، نرخ موفقیت فروش خود را افزایش دهند. مقاله حاضر با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM)2 سعی در ارائه راهنمایی جهت تعیین دقیق بازار هدف سامانه‌های سیستمی برای شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی دارد تا از این طریق امکان موفقیت بیشتر شرکت‌ها را فراهم آورد. روش پیشنهادی در شرکت دانش‌بنیان پویش داده نوین به عنوان مطالعه موردی و یکی از تولیدکنندگان ایرانی سامانه‌های سیستمی اجرا و پیاده‌سازی شده است. اجرای این روش نشان داد که بازار هدف در ایران می‌بایست متشکل از برخی مشتریان دولتی باشد. روش پیشنهادی نرخ جذب مشتری را از 06/0 به 13/0 در ماه بهبود داده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - طراحی شبکه زنجیره تأمین چابک با الگوریتم جستجوی ممنوع
    الهه سالاری محمدرضا  شهرکی عبداله شریفی
    طراحی شبکه زنجیره تأمین شامل تصمیمات کلیدی است که تأثیر زیادی بر ساختار عملیاتی زنجیره تأمین دارد. طراحی کارآمد زنجیره تأمین باعث بهبود عملکرد در سازمان‌ها می‌شود. این موضوع باعث به‌وجود آمدن مفاهیم جدیدی در مسأله زنجیره تأمین در دهه گذشته شده است. در این تحقیق مسأله طر چکیده کامل
    طراحی شبکه زنجیره تأمین شامل تصمیمات کلیدی است که تأثیر زیادی بر ساختار عملیاتی زنجیره تأمین دارد. طراحی کارآمد زنجیره تأمین باعث بهبود عملکرد در سازمان‌ها می‌شود. این موضوع باعث به‌وجود آمدن مفاهیم جدیدی در مسأله زنجیره تأمین در دهه گذشته شده است. در این تحقیق مسأله طراحی شبکه‎ زنجیره‎ی تأمین در سازمان‎های چابک دارای چند سطح و چند دوره زمانی مورد توجه قرار گرفته است. این مسأله تحت شرایط داشتن چندین مشتری با حجم تقاضای زیاد در نظر گرفته شده است. تصمیمات شامل انتخاب شرکت‌ها در هر سطح، مقدار تولید، انبار و حمل‌ونقل هر شرکت است. مسأله برای یکپارچه‎سازی تمامی متغیرهای تصمیم‎گیری و با هدف حداقل‌کردن هزینه‎های عملیاتی کل در تمام زنجیره‎ی تأمین و ارضاء تقاضای کامل مشتری‌ها و کسب رضایت آنها مدل‌سازی شده است. از آنجایی‌که حل مسأله طراحی زنجیره تأمین چند سطحی چند دوره‌ای در شرایط عدم قطعیت از نوع مسائل NP-Hard می‌باشد بهتر است الگوریتم‌های ابتکاری و فراابتکاری به منظور کاهش زمان حل مسأله استفاده شود. به همین منظور برای حل مدل از الگوریتم جستجوی ممنوع که یکی از الگوریتم‌های فراابتکاری است، به کار گرفته ‌شده است. نتایج این تحقیق نشان می‎دهد که با بالارفتن تعداد تکرار‎های حل مسأله، به جواب‎هایی با کمتر از 3% اختلاف از جواب بهینه دست پیدا کرده است که الگوریتم جستجو ممنوع برای به‌دست آوردن جواب بهینه در مقایسه با الگوریتم لاگرانژ بهتر عمل کرده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - الگوی ارتقای موفقیت توسعه محصول جدید براساس قابلیت مشارکت مشتری، جذب دانش مشتری و شکاف منابع (مطالعه موردی: شرکت‌های دانش‌بنیان شهرستان رشت)
    سیده صدف وشکائی نژاد مصطفی ابراهیم پور ازبری محمد دوستار
    امروزه به علت تغییرات سریع خواسته‌ها و نیازهای مشتریان و همچنین رقابتي‌شدن بازار، نياز به توسعه محصولات، رشد چشم‌گيري پيدا كرده است. موفقیت در توسعه محصول جديد نيازمند به درك عميق مشتريان است و اين امر مستلزم اثر متقابل و فعال با آن‌ها است. توسعه محصول جديد يك راه براي چکیده کامل
    امروزه به علت تغییرات سریع خواسته‌ها و نیازهای مشتریان و همچنین رقابتي‌شدن بازار، نياز به توسعه محصولات، رشد چشم‌گيري پيدا كرده است. موفقیت در توسعه محصول جديد نيازمند به درك عميق مشتريان است و اين امر مستلزم اثر متقابل و فعال با آن‌ها است. توسعه محصول جديد يك راه براي گوش‌دادن به آنچه كه مشتريان مي‌خواهند و پاسخگويي به نيازهاي آن‌ها است. ایجاد قابلیت مشاركت مشتري سبب بروز ایده‌هایی نوآورانه و کاربردی‌شده و شرایط رقابتی شرکت‌ها را بهبود می‌بخشد. از این‌رو هدف این مقاله بررسی تأثیر قابلیت مشارکت مشتریان بر موفقیت توسعه محصولات جدید بوده و با در نظر گرفتن جذب دانش مشتری به‌عنوان متغیر میانجی و نقش تعدیل‌گر شکاف منابع شرکت به توسعه مطالعات گذشته پرداخته شده است. این مقاله از نظر هدف،کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه است و 30 شرکت دانش‌بنیان شهرستان رشت در این پژوهش مشارکت داشته‌اند. برای آزمودن فرضیه‌ها از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، قابلیت مشارکت مشتری به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق جذب دانش مشتری بر موفقیت توسعه محصول جدید تأثیر دارد ولی نقش تعدیل‌کننده شکاف منابع در رابطه بین جذب دانش مشتری و موفقیت توسعه محصول جدید تأیید نشد. از این‌رو شرکت‌های دانش‌بنیان برای موفقیت در توسعه محصول جدید لازم است که به ایجاد قابلیت مشارکت مشتریان و جذب دانش آن‌ها توجه ویژه نمایند تا بتوانند در عرصه رقابتی و پویای بازار از جایگاه قابل قبولی برخوردار گردند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسی تأثیر دانش بازرگانی بر فرایند بین‌المللی‌شدن کسب و کارها
    حسین عباسی اسفنجانی مینو  سلیمی باهر محمدتقی خدایی گرگری
    پژوهش حاضر با هدف شناسایی عناصر دانش بازرگانی که در فرایند بین‌المللی‌شدن کسب وکارها نقش حیاتی دارند، انجام گردیده است. برای دستیابی به هدف پژوهش، ابتدا با بررسی و مرور ادبیات، الگوی دو بعدی بارتا بدلیل جامعیت و استفاده مکرر آن در پژوهش‌های قبلی بعنوان چارچوب مفهومی پژو چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف شناسایی عناصر دانش بازرگانی که در فرایند بین‌المللی‌شدن کسب وکارها نقش حیاتی دارند، انجام گردیده است. برای دستیابی به هدف پژوهش، ابتدا با بررسی و مرور ادبیات، الگوی دو بعدی بارتا بدلیل جامعیت و استفاده مکرر آن در پژوهش‌های قبلی بعنوان چارچوب مفهومی پژوهش انتخاب گردید. سپس، با روش تحقیق توصیفی- پیمایشی داده‌های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه از مدیران و کارشناسان بخش بازرگانی خارجی (صادرات و واردات) 104 شرکت از بین پنج نوع متفاوت کسب و کار در استان آذربایجان‌شرقی جمع‌آوری و با آزمون‌های همبستگی کرامر، رگرسیون لجستیک و همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تمام متغیرهای شایستگی فردی کارکنان، باورها و عادات سازمانی و رویه‌های شرکت با شاخص شدت بین‌المللی‌شدن کسب و کارها ارتباط دارند. لیکن قوی‌ترین ارتباط میان بین‌المللی‌شدن و عناصر مختلف دانش کسب و کار، در حوزه باورها و عادات سازمانی و شایستگی فردی کارکنان شناسایی گردید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - تدوین مدل رده‌بندی حقوق ثبت اختراع با استفاده از روش الکتر و فرایند تحلیل سلسله مراتبی
    مهدی خجسته مریم اشرفی
    با پیشرفت روزافزون دانش اقتصاد و رشد پرشتاب فناوری، دارایی‌های فکری بیش‌ازپیش در کانون توجه مدیران سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و پژوهشگران شرکت قرار گرفته‌اند. شاید بتوان حقوق ثبت اختراع را مهم‌ترین دارایی فکری برشمرد و یکی از دلایل این امر تحقیقات فراوانی است که در حوزه ابعاد چکیده کامل
    با پیشرفت روزافزون دانش اقتصاد و رشد پرشتاب فناوری، دارایی‌های فکری بیش‌ازپیش در کانون توجه مدیران سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و پژوهشگران شرکت قرار گرفته‌اند. شاید بتوان حقوق ثبت اختراع را مهم‌ترین دارایی فکری برشمرد و یکی از دلایل این امر تحقیقات فراوانی است که در حوزه ابعاد گوناگون این حقوق صورت گرفته است. حق ثبت اختراع امکان استفاده از فناوری را به‌صورت انحصاری در مدت محدود (اغلب به مدت بیست سال) برای دارنده آن فراهم می‌آورد. از آنجا که بسیاری از شرکت‌های صنعتی و خدماتی برای حفظ مزیت‌های رقابتی خود و نیز رشد پایدار کسب‌وکار نیازمند به کسب فناوری‌های نوین از طریق خرید حقوق ثبت اختراع هستند، مسأله ارزیابی حقوق ثبت اختراع به چالش جدی در عرصه فناوری مبدل شده است. در این پژوهش مدلی برای ارزیابی و رده‌بندی حق ثبت اختراع بر مبنای روش‌های برنامه‌ریزی چندمعیاره ارائه ‌شده است و سپس مدل مذکور جهت تصمیم‌گیری درباره انتخاب فناوری‌های مرتبط با تلفن‌همراه اجرایی شده است. در پژوهش حاضر، انتخاب یک فناوری از میان چهار فناوری: (1) نمایشگر دوگانه، (2) ردیابی گوشی گم‌شده، (3) امنیت ارتباطات بی‌سیم و (4) بانکداری از راه دور صورت گرفته است. اجرای مدل با لحاظ چهار معیار اصلی: (1) جوهره فناوری، (2) هزینه فناوری، (3) بازار محصول و (4) بازار فناوری منجر به انتخاب فناوری امنیت بی‌سیم از میان این 4 فناوری شده است. همچنین صحت نتیجه به‌دست ‌آمده حاصل از اجرای مدل پژوهش به کمک روش الکتر (تسلط تقریبی) تأیید شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - شناسایی فاکتورهای مؤثر در پذیرش اینترنت‌اشیاء از دیدگاه کاربران با استفاده از مدل تکمیلی TAM ارائه‌شده در مدل گایو و بای. مورد مطالعه: مشتریان شرکت ارتباطات سیار ایران ـ همراه‌اول
    محمد کارگرشریف آباد محسن گرامی احمد علی یزدان پناه
    بازارهای اپراتورهای تلفن‌همراه به سرعت در حال تغییر و به صورت فزاینده رقابتی شده‌اند و برای پاسخ سریع و اثربخش به تغییر نیازهای مشتریان در این بازارها همچنین جهت باقی‌ماندن در سطوح بالایی از رقابت، اپراتورها به صورت مستمر به دنبال کشف راه‌هایی جهت غلبه بر رقبا می‌باشند. چکیده کامل
    بازارهای اپراتورهای تلفن‌همراه به سرعت در حال تغییر و به صورت فزاینده رقابتی شده‌اند و برای پاسخ سریع و اثربخش به تغییر نیازهای مشتریان در این بازارها همچنین جهت باقی‌ماندن در سطوح بالایی از رقابت، اپراتورها به صورت مستمر به دنبال کشف راه‌هایی جهت غلبه بر رقبا می‌باشند. بهره‌گیری از فرصت ارزشمند فناوری اینترنت‌اشیاء جهت ایجاد مزیت رقابتی توسط شرکت همراه اول به‌عنوان بزرگ‌ترین اپراتور تلفن‌همراه در سطح خاورمیانه يکي از مباحث مهم و تأثيرگذار در جلب رضايت و حفظ مشتري و نهایتاً کسب سهم بازار بیشتر در بازار رقابتی کنونی می‌باشد. در اين تحقيق با استفاده از مدل پذيرش فناوری TAM (Acceptance Model Technology) و اضافه‌نمودن سه عامل فناوری، زمینه اجتماعی و خصوصیت فردی و ایجاد یک مدل پذیرش فناوری اینترنت اشیاء فرضيه‌هاي موجود مورد بررسی قرار گرفتند. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اینترنت‌اشیاء بوده است. بدین منظور تعداد 384 داده از مشتریان شرکت همراه اول از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شده است. داده‌های این تحقیق با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS و روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. طبق نتایج بدست‌آمده در این تحقیق از جمله عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اینترنت‌اشیاء در بین مشترکین همراه اول، سودمندی ادراک‌شده، تأثیرات اجتماعی، لذت به‌دست آمده و کنترل رفتاری احساس شده است. و در این بین متغیر کنترل رفتاری احساس شده و تأثیرات اجتماعی بیشترین تأثیر را بر پذیرش این فناوری دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - ارزیابی کارایی روش بازاریابی ویروسی ترکیبی با روش خوشه‌بندی شبکه‌ای و مقایسه نتایج
    فریدون اوحدی مهرنوش محمدی محمدجعفر تارخ
    در یک بازار رقابتی، درک نیاز مشتریان و تبلیغات مؤثر، از مهم‌ترین فاکتورهای بقا به شمار می‌آید. گسترش اینترنت و شبکه‌های مجازی، فرصت مناسبی برای شرکت‌ها جهت تبلیغات فراهم کرده است و لذا مطالعه روش‌ها و مدل‌های بازاریابی الکترونیک اهمیت زیادی پیدا می‌کند. یکی از جدیدترین چکیده کامل
    در یک بازار رقابتی، درک نیاز مشتریان و تبلیغات مؤثر، از مهم‌ترین فاکتورهای بقا به شمار می‌آید. گسترش اینترنت و شبکه‌های مجازی، فرصت مناسبی برای شرکت‌ها جهت تبلیغات فراهم کرده است و لذا مطالعه روش‌ها و مدل‌های بازاریابی الکترونیک اهمیت زیادی پیدا می‌کند. یکی از جدیدترین این روش‌ها، بازاریابی ویروسی است که بر تبلیغات دهان به دهان استوار بوده و قدرت بسیار زیادی دارد. بازاریابی ویروسی بر این اصل متکی است که در هر شبکه اجتماعی، تعدادی از کاربران قدرت و تأثیرگذاری بالایی روی دیگران دارند و لذا با شناسایی آن‌ها و ایجاد پیام‌های تبلیغاتی خوب، می‌توان از طریق آن‌ها به بازاریابی مؤثر پرداخت. بنابراین، شناسایی کاربران با اهمیت، مهم‌ترین فعالیت در بازاریابی ویروسی به حساب می‌آید. در این راستا، تحقیقات مختلفی با استفاده از انواع روش‌های مبتنی بر گراف و مبتنی بر انتشار، به شناسایی کاربران پرداخته‌اند. در این پژوهش، از قابلیت‌های هر دو روش استفاده شده و با به‌کارگیری معیار مرکزیت نیمه محلی از روش‌های مبتنی بر گراف و مدل خوشه‌بندی مارکوف از روش‌های مبتنی بر انتشار، یک مدل ترکیبی جدید جهت خوشه‌بندی کاربران و شناسایی کاربران کلیدی، ارائه گردیده است. نتایج به‌دست آمده، نشان‌دهنده همبستگی بالاتر روش پیشنهادی با معیار SIR و در نتیجه کارایی بالاتر آن از سایر روش‌های به‌کار گرفته شده در تحقیق است. پرونده مقاله