مقاله


کد مقاله : 139305221529521702

عنوان مقاله : تجاري سازي موفق فناوري با رويکرد تيمي

نشریه شماره : 33 فصل زمستان 1391

مشاهده شده : 1316

فایل های مقاله : 9.5 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مصطفی بغدادی mostafa_baghdadi@yahoo.com - کارشناسی
2 مرضیه شاوردی marzieh_shaverdi@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

ايده‏پردازي، پژوهش و نوآوري فناورانه، زماني ارزشمند است که منجر به خلق ثروت شود. تجاري‏سازي روشي است که مي‏توان به واسطه آن علم را به اقتصاد گره زده و به خلق ثروت از نوآوري پرداخت. موفقيت در توسعه و تجاري‏سازي فناوري، مستلزم کنار هم قرار گرفتن عوامل متعددي از جمله تفکر خلاق، دانش فني مناسب، تفکر و روحيه کارآفريني و منابع مالي است. اما به ندرت پيش مي‏آيد يک فرد به تنهايي همه اين ويژگي‏ها را داشته باشد. از اين رو، بهترين راهکار براي تجاري‏سازي موفق فناوري، ايجاد تيمي متشكل از چهار شخصيت مختلف با ويژگي‏هاي فوق مي‏باشد: اين چهار شخصيت عبارتند از مخترع/نوآور، سرمايه‏گذار، فناور و كارآفرين. اين مقاله ضمن بررسي تعاريف و مفاهيم تجاري‏سازي، به سيزده مرحله در فرايند تجاري‏سازي -از ايده‏پردازي تا توسعه موفقيت و رشد- اشاره مي‏کند. در ادامه تشکيل تيم نوآوري را به عنوان يکي از راهکارهاي موفقيت تجاري‏سازي پيشنهاد داده و به بيان ويژگي‏هاي تيم نوآوري و اعضاي آن و نقش آنها در مراحل مختلف تجاري‏سازي مي‏پردازد. در پايان مقاله نيز به منظور دستيابي به دستاوردهاي بيشتر و بهتر در حوزه تجاري‏سازي، با توجه به شرايط موجود کشور پيشنهاداتي ارائه شده است.