مقاله


کد مقاله : 139501062214172371(DOI : 10.7508/jstpi.2017.04.005)

عنوان مقاله : ارزیابی و الویت بندی قابلیت های فناورانه با مدلی توسعه یافته در صنعت خودرو (مطالعه موردی: شرکت سایپا)

نشریه شماره : 52 فصل پاییز 1396

مشاهده شده : 1519

فایل های مقاله : 538 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عباس خمسه khamseh1349@gmail.com استادیار دکترا
2 سعیده براتی s3.barati@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

امروزه با پیشرفت فناوری در سطوح مختلف و همچنین ضرورت استفاده از فناوری های مدرن، نیاز به ارزیابی فناوری بیش از پیش احساس می شود . ارزیابی فناوری در مفهوم کلی به فرآیندی اطلاق می شود که طی آن به شیوه ای نظام مند تأثیرات حاصل از معرفی، توسعه، تغییر و اصلاح یک فناوری را در یک بنگاه اقتصادی و یا یک جامعه مورد بررسی و سنجش قرار می دهد. با بررسی میزان توانمندی‌های فناورانه، حوزه‌های ضعف و قوت در فناوری مورد نظر مشخص می‌شود و زمینه لازم برای تصمیم گیری در رابطه با توسعه توانمندی‌های فناورانه ایجاد می‌ گردد. این مقاله سعی دارد به بررسی و تحلیل سطوح توانمندی فناورانه شرکت سایپا بپردازد. این پژوهش با مدل توسعه یافته ای در 8 عامل سطوح توانمندی فناورانه را مورد ارزیابی قرار داده و وضعیت شرکت را مشخص نموده است و شکاف موجود را برای تدوین پروژه های بهبود فناورانه ارایه نماید. پژوهش به روش توصیفی – پیمایشی بوده و داده ها با پرسشنامه جمع آوری شده اند. برای رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندی ها از تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی AHP استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آن است که میانگین توانمندی فناورانه شرکت سایپا در 8 عامل برابر 54.12 می باشد. همچنین در رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندی های فناورانه ، عامل وضعیت رقابت در صنعت بیشترین رتبه بندی را در بین عوامل کسب نمود.