مقاله


کد مقاله : 13980722192897

عنوان مقاله : توسعه مدل مبتنی بر کاربردهای پورتال اطلاعاتی سازمانی در فضای کاری شرکت‌های ‌فعال در تجارت‌الکترونیک

نشریه شماره : 63 فصل تابستان 1399

مشاهده شده : 770

فایل های مقاله : 510 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 لیلا ملک پور leilamlkpr@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 امیررضا کنجکاومنفرد monfared@yazd.ac.ir استادیار دکترا
3 سعید سعیدا اردکانی dr.saeida@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

امروزه با توجه به گسترش پهنای ارتباطی آنلاین و توجه به مدیریت‌اطلاعات در سازمان‌ها به منظور افزایش بهره‌وری و قدرت ‌رقابتی، استفاده اثربخش و کارآ از پورتال‌های ‌اطلاعاتی ‌سازمانی در کسب‌وکارهای آنلاین ضروری است. به همین منظور، هدف از این پژوهش شناسایی و ایجاد رابطه بین کارکردهای ‌پورتال ‌اطلاعاتی‌ سازمان در جهت افزایش بهره‌وری از اطلاعات در فضای ‌کاری کسب‌وکارهای آنلاین است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی است. در گام اول این پژوهش ابعاد تشکیل‌دهنده مدل از ادبیات‌نظری و مصاحبه با خبرگان (اساتید و متخصصان) این حوزه (مدیریت و IT) شناسایی شدند. در گام بعدی به منظور برقراری ارتباط و توالی بین ابعاد و ارائه مدل از روش مدلسازی ساختاری- تفسیری بهره گرفته‌ شد که در این روش با تجزیه معیارها در چند سطح مختلف به تحلیل ارتباط بین آن‌ها می‌پردازد، که براساس مُد نظرات خبرگان و تجزیه‌وتحلیل‌های صورت گرفته، مدل پژوهش ارائه گردید. نتیجه تحقیق بیانگر فرایند دستیابی به مدیریت‎‌دانش از طریق دیگر کارکردهای شناسایی شده پورتال‌های ‌اطلاعاتی ‎‌سازمانی در فضای‌ کاری است که نشان می‌دهد ارتباط با متخصصان منجر به سه بعد همکاری، دسترسی سریع‌تر و ساختاریافته‌تر به اطلاعات می‌شود که این سه بعد باعث ایجاد اطلاعات ‌یکپارچه خواهند شد و در نهایت مدیریت‌دانش در سازمان از طریق فرایندی کارآ شکل می‌گیرد. به‌طور کلی پژوهش حاصل نشان داد، می‌توان با استفاده از پورتال‌های اطلاعاتی سازمانی و بهینه‌سازی کاربردهای اطلاعاتی آن در سطح شرکت به یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قابل توجه در مدیریت شرکت‌های تجاری آنلاین که مدیریت‌دانش است، دست‌ یافت.