• صفحه اصلی
  • ارزيابي عملکرد پارکهاي علم و فناوري در بعد پيامدهاي حضور پارک در منطقه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13930513149131671 بازدید : 7593 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط