• صفحه اصلی
  • نقش و جايگاه اقتصاد دانش‌محور بر شکل‌گيري مناطق ويژه علم و فناوري؛ مطالعه موردي اقتصاد ايران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13930513161061674 بازدید : 6567 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط