• صفحه اصلی
  • ارزيابي دانش و توانايي کارکنان دانشی در سازمان‌هاي دانش‌بنيان با استفاده از مدل اندازه‌گيري توانايي انساني شانون

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139504141311502678 بازدید : 9628 صفحه: 1 - 10

10.7508/jstpi.2016.02.001

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط