• صفحه اصلی
  • توسعه مدل مبتنی بر کاربردهای پورتال اطلاعاتی سازمانی در فضای کاری شرکت‌های ‌فعال در تجارت‌الکترونیک

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980722192897 بازدید : 3441 صفحه: 1 - 11

10.52547/jstpi.20859.16.63.1

20.1001.1.17355486.1399.16.63.6.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط