• صفحه اصلی
  • برسی تاثیر فناوری واقعیت افزوده بر الهام بخشی روان‌شناختی و رفتاری مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000324273841 بازدید : 2612 صفحه: 21 - 32

10.52547/jstpi.21025.18.71.21

20.1001.1.17355486.1401.18.71.2.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط