مقاله


کد مقاله : 139306051427391816

عنوان مقاله : بهره‌گيري از صنايع موجود، راه حلي براي تسهيل تجاري سازي

نشریه شماره : 18 فصل بهار 1388

مشاهده شده : 1010

فایل های مقاله : 596 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احمد موسائی mousaiea@ripi.ir مربی دکترا

چکیده مقاله

يافته ها و نتايج تحقيقاتي تا هنگامي كه در عرصه عمل استقرار نيابند و عوايد آنها نصيب جامعه نشود نمي‌توانند منشاء رفاه عمومي و ثروت انسانها باشند. تجاري سازي و انتقال يافته هاي تحقيقاتي به عرصه صنعت و بازار بي اغراق يكي از پيچيده ترين مراحل فرايند نوآوري است. يكي از راهكارهاي موجود در اين زمينه بهره‌گيري از صنايع موجود مي‌باشد. منظور از صنايع موجود صنايعي مي‌باشند كه تجهيزات مورد نياز براي توليد صنعتي طرح را داشته و علاوه بر آن ظرفيت خالي نيز داشته باشتد. در اين مقاله تلاش شده كه ابتدا مزاياي بهره‌گيري از صنايع موجود براي تجاري سازي برخي از تكنولوژهاي جديد تشريح شود. سپس با استفاده از يك متدولوژي علمي كه از مباني طراحي ماجولار و طراحي منسجم بهره مي‌گيرد، به تشريح چگونگي و پياده‌سازي يكي از تكنولوژي‌هاي پژوهشگاه صنعت نفت در يكي از صنايع موجود براساس اين روش مي‌پردازد.