• صفحه اصلی
  • ارائه يك چارچوب مفهومي به منظور شناسایی ابزارهای مناسب برای تدوین راهبرد نوآوری به کمک یکپارچه‌سازی قابلیت‌ها و روش‌های تصمیم‌گیری نوآورانه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13930513161521681 بازدید : 6489 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط