• صفحه اصلی
  • ارائه مدل روش جذب فناوري مبتنی بر الگوی رقابت صنعتی پورتر در صنعت قطعه‌سازی خودرو

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139305271416441725 بازدید : 3903 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط