• صفحه اصلی
  • شناسایی و اولویت‌بندی موانع"انتقال فناوری از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی" در صنعت پتروشیمی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980611191898 بازدید : 152 صفحه: 1 - 9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط