• صفحه اصلی
  • شناسایی و اولویت‌بندی موانع"انتقال فناوری از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی" در صنعت پتروشیمی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله